Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Planprogrammet for Kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt

Planprogrammet for Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av formannskapet 28. oktober, og at arbeidet starter opp.

Formannskapet vedtok 23.06.2021 å legge planprogrammet for Kommuneplanens samfunnsdel på høring i sommerperioden. Kommuneplanens samfunnsdel er en pålagt overordnet plan for utvikling av lokalsamfunn og kommunal organisasjon. Planprogrammet beskriver hvordan planprosessen skal foregå og hvilke tema som skal belyses. Det er kommet inn fem høringsuttalelser, som er vurdert i et oppsummerende dokument. Viktige innspill har ført til endring av planprogrammet.

Endringene er ikke av vesentlig karakter, så planprogrammets opprinnelige karakter er beholdt. Styringsdokumentene for Kommuneplanens samfunnsdel er omtalt i et eget dokument. Lov om planlegging og byggesaksbehandling, veileder for Kommuneplanprosessen - samfunnsdel - handlingsdel, samt veileder for Kommunal planstrategi har vesentlig betydning for utformingen av planprosessen og planutkastet. I overensstemmelse med Delegasjonsreglemtentet for 2019-2023
er formannskapet styringsgruppe for planarbeidet. Kommunestyret skal behandle og vedta det endelige planresultatet.

Kommuneplanens samfunnsdel vedlegg
Tittel Publisert Type
0-Notat Fastlandsforbindelse og befolkning for Indre Fosen KOMMENTARUTGAVE

17.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-Notat Fastlandsforbindelse og befolkning for Indre Fosen KOMMENTARUTGAVE.pdf
0-A-Attraktivitetsanalyse for Indre Fosen 2019-Telemarksforskning

17.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-A-Attraktivitetsanalyse for Indre Fosen 2019-Telemarksforskning.pdf
0-BDO-2021-Utviklingsanalyse Indre Fosen kommune

17.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-BDO-2021-Utviklingsanalyse Indre Fosen kommune.pdf
Dokumenter oktober 2021
Tittel Publisert Type
1A-Saksfremlegg-Planprogram - Etter høring- Samfunnsdelen 2022-2034

18.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1A-Saksfremlegg-Planprogram - Etter høring- Samfunnsdelen 2022-2034.pdf
1B-Planprogram - Etter høring- Samfunnsdelen 2022-2034

18.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1B-Planprogram - Etter høring- Samfunnsdelen 2022-2034.pdf
1C-Høringssutalelsene-Oppsummert-Planprogrammet-Samfunnsdelen-oktober2021

18.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1C-Høringssutalelsene-Oppsummert-Planprogrammet-Samfunnsdelen-oktober2021.pdf
0000-Faktagrunnlag-Versjon A-Samfunn-Indre Fosen kommune-2021

18.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0000-Faktagrunnlag-Versjon A-Samfunn-Indre Fosen kommune-2021.pdf
0c-Planprogram-Dokumentoversikt-Samfunnsdelen Indre Fosen 2022-2034

18.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0c-Planprogram-Dokumentoversikt-Samfunnsdelen Indre Fosen 2022-2034.pdf