Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Sluttbehandling av reguleringsplan for seilsportanlegg Nedre Fallet

I utvalgsmøte den 16.02.2021 skal Arealutvalget behandle om reguleringsplan for seilsportanlegg Nedre Fallet skal sendes til kommunestyret for endelig vedtak.

Planid. 50542020005

Hensikten med planen er å legge til rette for seilsportanlegg slik som området er brukt til i dag. Seilsportanlegg innebærer også etablering av tilhørende bygninger og brygger.

Planforslaget ble sendt på høring og offentlig ettersyn 02.06.2020 med frist for innspill 25.07.20. Kommunen har mottatt 16 innspill ved høring. Høringsinnspillene i sin helhet, sammen med 4 høringsinnspill ved varsel om oppstart, er vedlagt saken.

Planen vurderes som godt gjennomarbeidet, og både muligheter og begrensninger er grundig belyst og ivaretatt.

Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret i Indre Fosen vedtar fremlagte detaljreguleringsplan for seilsportanlegg Nedre Fallet, id. 50542020005, jf. plan- og bygningsloven §12-12.

Plandokumenter

Nedre Fallet sluttbehandling
Tittel Publisert Type
00 saksframlegg

saksframlegg

10.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned saksframlegg.pdf
01 Plankart Nedre Fallet

Plankart Nedre Fallet

10.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01 Plankart Nedre Fallet.pdf
02 Reguleringsbestemmelser Nedre Fallet Seilsportanlegg

Reguleringsbestemmelser Nedre Fallet Seilsportanlegg

10.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02 Reguleringsbestemmelser Nedre Fallet Seilsportanlegg.pdf
03 Planbeskrivelse Nedre Fallet Seilsportanlegg

Planbeskrivelse Nedre Fallet Seilsportanlegg.

10.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03 Planbeskrivelse Nedre Fallet Seilsportanlegg.pdf
04 Oppsummering og kommentar høringsinnspill

Oppsummering og kommentar høringsinnspill

10.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04 Oppsummering og kommentar høringsinnspill.pdf
05 Høringsinnspill

Høringsinnspill

10.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05 Høringsinnspill.pdf
06 ROS-analyse Nedre Fallet

Risiko- og sårbarhetsanalyse

10.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06 ROS-analyse Nedre Fallet.pdf
07 Illustrasjonsplan Nedre Fallet

Illustrasjonsplan Nedre Fallet.

10.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07 Illustrasjonsplan Nedre Fallet.pdf
08 Overordnet VA-plan Nedre Fallet

Overordnet VA-plan Nedre Fallet

10.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08 Overordnet VA-plan Nedre Fallet.pdf
09 Oversiktsplan VA-anlegg Nedre Fallet

Oversiktsplan VA-anlegg Nedre Fallet

10.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09 Oversiktsplan VA-anlegg Nedre Fallet.pdf
10 Geoteknisk vurdering Nedre Fallet

Geoteknisk vurdering Nedre Fallet

10.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10 Geoteknisk vurdering Nedre Fallet.pdf
11 Trafikkanalyse Nedre Fallet

Trafikkanalyse Nedre Fallet

10.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11 Trafikkanalyse Nedre Fallet.pdf
12 Seilsportanlegg Nedre Fallet- Naturmangfold

Seilsportanlegg Nedre Fallet- Naturmangfold

10.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12 Seilsportanlegg Nedre Fallet- Naturmangfold.pdf

 

Følgende gjeldende reguleringsplaner vil bli (delvis) erstattet hvis kommunestyret vedtar reguleringsplan for seilsportanlegg Nedre Fallet:

  • Kommuneplanens arealdel 2010-2021, delplan Rissa sentrum, planid. 505416242010007, vedtatt 23.09.2010
  • Reguleringsplan for Rissa sentrum/Strømmen-Åsly, planid. 5054162419872050, vedtatt 10.6.1987
  • Reguleringsplan for Nordheim/Åsly, Rissa sentrum, planid. 5054162420082400, vedtatt 26.6.2008

Gjeldende reguleringsplaner kan lastes ned fra kommunens planregister:

https://kart.fosen.net/5054WebPlan/