Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Arealutvalget Indre Fosen kommune vedtok i møte 16.03.2021, sak 19/2021, å sende forslag til reguleringsplan for Holtan bolig- og næringsområde gnr/bnr 17/9 m.fl. ut på høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å legge til rette for ny vei og fortau langs deler av fv. 6390 Haltveien, på Stadsbygd i Indre Fosen kommune. Høringsfristen er 11. mai. 

Fristen for å komme med innspill, er 30. april 2021. Høringsuttalelser skal sendes til Indre Fosen kommune via skjema.

Høringsfrist 30. april 2021: Saken, inkludert eventuelle høringsuttalelser, behandles deretter i helse- og omsorgsutvalget 25.5.2021, før den sendes videre til behandling i kommunestyret 16.6.2021.

2. mars 2021, (sak 10/21) vedtok Indre Fosen kommunestyre reguleringsplan seilsportanlegg Nedre Fallet. Frist for å sende eventuell klage er 16. april 2021. 

Høringsfrist: 5. mars: Arealutvalget i Indre Fosen kommune vedtok i sitt møte 17.11.2020 å legge hovedplan for avløp og vannmiljø ut på høring.

Høringsfrist 5. mars: Indre Fosen kommune har sendt forslag til mindre endring av reguleringsplan for Hanehaugveien boligfelt (id. 5054 16242010002) på høring.

Uteromsveilederen presenterer overordnede løsningsprinsipper for uterom i kommunens største tettsteder. Høringsfristen er 3. mars. 

 

16.12.2020 (sak 110/20) vedtok Indre Fosen kommunestyre detaljreguleringsplan for Høgte, Vanvikan.

Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet forslag til reguleringsplan for fylkesveg 715 på strekningen mellom Rødsjøkrysset og Krinsvatnet i Indre Fosen kommune. Den planlagte vegen skal utbedres med slakere kurver, større bredde og forbedret sikt. Planlagt ny veg har en lengde på ca. 3,3 km.