Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

9. september 2021, sak 45/21, vedtok Indre Fosen kommunestyre Detaljregulering av nytt renseanlegg Vanvikan

9. september 2021, sak 46/21, vedtok Indre Fosen kommunestyre detaljregulering for Reguleringsplan Sæther Vestre.

9. september.2021, sak 42/21, vedtok Indre Fosen kommunestyre Uteromsveileder - Kommunedelplan for tettstedsutforming

Obs! Ny høringsfrist for alle de tre forskriftene er 15. august. Arealutvalget har vedtatt å legge tre lokale forskrifter ut på høring. Alle forskriftene dreier seg om gebyrer for kommunale tjenester.

Arealutvalget Indre Fosen kommune vedtok i møte 16.03.2021, sak 19/2021, å sende forslag til reguleringsplan for Holtan bolig- og næringsområde gnr/bnr 17/9 m.fl. ut på høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å legge til rette for ny vei og fortau langs deler av fv. 6390 Haltveien, på Stadsbygd i Indre Fosen kommune. Høringsfristen er 11. mai. 

Fristen for å komme med innspill, var 30. april 2021

Høringsfrist 30. april 2021: Saken, inkludert eventuelle høringsuttalelser, behandles deretter i helse- og omsorgsutvalget 25.5.2021, før den sendes videre til behandling i kommunestyret 16.6.2021.

2. mars 2021, (sak 10/21) vedtok Indre Fosen kommunestyre reguleringsplan seilsportanlegg Nedre Fallet. Frist for å sende eventuell klage er 16. april 2021. 

Høringsfrist: 5. mars: Arealutvalget i Indre Fosen kommune vedtok i sitt møte 17.11.2020 å legge hovedplan for avløp og vannmiljø ut på høring.