Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Høringsfrist 5. mars: Indre Fosen kommune har sendt forslag til mindre endring av reguleringsplan for Hanehaugveien boligfelt (id. 5054 16242010002) på høring.

Uteromsveilederen presenterer overordnede løsningsprinsipper for uterom i kommunens største tettsteder. Høringsfristen er 3. mars. 

 

16.12.2020 (sak 110/20) vedtok Indre Fosen kommunestyre detaljreguleringsplan for Høgte, Vanvikan.

Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet forslag til reguleringsplan for fylkesveg 715 på strekningen mellom Rødsjøkrysset og Krinsvatnet i Indre Fosen kommune. Den planlagte vegen skal utbedres med slakere kurver, større bredde og forbedret sikt. Planlagt ny veg har en lengde på ca. 3,3 km.

Høringsfrist 18. januar 2021: Trøndelag fylkeskommune søker om mudring, dumping og utfylling i forbindelse med bygging av ny
videregående skole, Johan Bojer VGS, i Vanvikan, Indre Fosen kommune.

Høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Sæther Vestre, planid. 50542020001. Har du innspill eller merknader til planforslaget må disse sendes skriftlig innen 14. januar 2021.

 

Boligområde gnr 232 bnr 11 m.fl., planID. 50542020002. Fristen for å sende innspill til kommunen er 18. desember 2020. 

Planstrategien er kommuners øverste styringsverktøy. Det er ikke en plan men et oversiktsdokument, som synliggjør samfunnets tilstand, med utfordringer og behov for planer, samt kommunens mål for 4-års perioden. Planstrategien er en avtale mellom kommunestyret og kommunedirektøren om hva som skal skje i årene 2020-2023. 

I Kommunestyrets novembermøte presenterte kommunedirektøren forslag til budsjett 2021 og økonomi- og handlingsplan 2022-2024. Du kan komme med innspill til dokumentene innen 30. november. 

Kommunestyret i Indre Fosen kommune vedtok reguleringsplan for Overskott steinbrudd i møte 14. oktober 2020, sak 78/2020.