Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Gårds- og bruksnummer 122/387, 122/354 og del av 122/6.

Varsel om igangsetting av detaljreguleringsplan for Vanvikan barnehage, Indre Fosen kommune

Detaljreguleringsplan langs Haltveien (fv. 6390), gnr/bnr 185/14, på Stadsbygd settes i gang. 

Kommunestyret har vedtatt denne planen.

Arealutvalget vedtok en endring i planen den 12. mars i år.

Denne planen ble vedtatt av kommunestyret den 6. juni.

Formålet med planen er å flytte grense for steinbrudd i gjeldende reguleringsplan «Ny fv715 Keiserås-Olsøy».

Indre Fosen kommune v/Kommunalteknikk skal inngå rammekontrakter for perioden 2019-23, med mulig 1+1 års opsjon på vintervedlikeholdet av kommunale veger og plasser i kommunen.

PLAN arkitekter AS har på vegne av grunneiere (Matematikkbølgen/Amborneset Eiendom) satt i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for Amborneset i Indre Fosen kommune.