Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Høringsfrist 29. april 2019.

Høringsfrist 23. april: 1. januar 2020 blir Verrabotn en del av Indre Fosen kommune. Barn i skolepliktig alder vil da få sin nærskole i den nye kommunen. Indre Fosen kommune sender nå ut på høring et forslag om at barn bosatt i denne delen av kommunen, skal tilhøre Åsly skolekrets.

Arealutvalget har vedtatt å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn.

Bilde av plankartet

Fristen for høringsuttalelse var 31. januar.

Kommunestyret har vedtatt reguleringsplanen.

Arealutvalget har vedtatt at planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn.

Vi sender med dette ut en høring på alkoholpolitiske retningslinjer for Indre Fosen kommune 2018-2020.