Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Krohaugen i Leksvik

Boligområde gnr 232 bnr 11 m.fl., planID. 50542020002. Fristen for å sende innspill til kommunen er 18. desember 2020. 

Arealutvalget Indre Fosen kommune vedtok i møte 27.10.2020, sak 69/20, å sende forslag til reguleringsplan for Krohaugen, boligområde gbnr 232/11 m.fl. ut på høring og offentlig ettersyn. Hensikten med planen er å legge til rette for 14 leiligheter av variert størrelse. Leilighetene skal plasseres i et leilighetsbygg over to plan, og kjeller etableres under den østligste del av bygningen. Området benyttes i dag til bolig. Området ligger like øst for Krobrua i Leksvik sentrum.

Sende innspill?

Skriftlige innspill og merknader kan sendes til postmottak@indrefosen.kommune.no, via kontaktskjema eller per post til Indre Fosen kommune, Postboks 23, 7101 Rissa innen 18. desember 2020.

Planforslaget består av følgende dokumenter

Krohaugen Leksvik
Tittel Publisert Type
01 Særutskrift

Særutskrift fra Arealutvalgets vedtak

03.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01 Særutskrift.pdf
02 5054_2020002_Krohaugen_Bestemmelser

Planbestemmelser

03.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02 5054_2020002_Krohaugen_Bestemmelser.pdf
03 5054_2020002_Krohaugen_Planbeskrivelse

Planbeskrivelser

03.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03 5054_2020002_Krohaugen_Planbeskrivelse.pdf
04 5054_2020002_Krohaugen_Plankart_A3_1000

Plankart

03.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04 5054_2020002_Krohaugen_Plankart_A3_1000.pdf
05 5054_2020002_Krohaugen_Vedlegg 1 Sammenstilling uttalelser oppstartvarsel

Vedlegg 1 Sammenstilling uttalelser oppstartvarsel

03.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05 5054_2020002_Krohaugen_Vedlegg 1 Sammenstilling uttalelser oppstartvarsel.pdf
06 5054_2020002_Krohaugen_Vedlegg 2 Sammenstilte uttalelser oppstartvarsel 1

Vedlegg 2 Sammenstilte uttalelser oppstartvarsel 1

03.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06 5054_2020002_Krohaugen_Vedlegg 2 Sammenstilte uttalelser oppstartvarsel 1.pdf
07 5054_2020002_Krohaugen_Vedlegg 3 Sammenstilte uttalelser oppstartvarsel 2

Vedlegg 3 Sammenstilte uttalelser oppstartvarsel 2

03.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07 5054_2020002_Krohaugen_Vedlegg 3 Sammenstilte uttalelser oppstartvarsel 2.pdf
08 5054_2020002_Krohaugen_Vedlegg 4 ROS-analyse med analyseskjema

Vedlegg 4 ROS-analyse med analyseskjema

03.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08 5054_2020002_Krohaugen_Vedlegg 4 ROS-analyse med analyseskjema.pdf
09 5054_2020002_Krohaugen_Vedlegg 5 Geoteknisk notat

Vedlegg 5 Geoteknisk notat

03.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09 5054_2020002_Krohaugen_Vedlegg 5 Geoteknisk notat.pdf
10 5054_2020002_Krohaugen_Vedlegg 6 Innledende støyvurdering

Vedlegg 6 Innledende støyvurdering

03.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10 5054_2020002_Krohaugen_Vedlegg 6 Innledende støyvurdering.pdf
11 5054_2020002_Krohaugen_Vedlegg 7 Trafikk og trafikksikkerhet

Vedlegg 7 Trafikk og trafikksikkerhet

03.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11 5054_2020002_Krohaugen_Vedlegg 7 Trafikk og trafikksikkerhet.pdf
12 5054_2020002_Krohaugen_Vedlegg 8 Temakart byggegrenser_A4_1000

Vedlegg 8 Temakart byggegrenser

03.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12 5054_2020002_Krohaugen_Vedlegg 8 Temakart byggegrenser_A4_1000.pdf
13 5054_2020002_Krohaugen_Vedlegg 9 Mulighetsstudie

Vedlegg 9 Mulighetsstudie

03.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13 5054_2020002_Krohaugen_Vedlegg 9 Mulighetsstudie.pdf
14 5054_2020002_Krohaugen_Vedlegg 10 Godkjenning søknad fravik fv 755 avstand gsv-veg

Vedlegg 10 Godkjenning søknad fravik Fv. 755 avstand g/s-veg

03.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14 5054_2020002_Krohaugen_Vedlegg 10 Godkjenning søknad fravik fv 755 avstand gsv-veg.pdf