Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Høring og offentlig ettersyn: reguleringsplan for deler av Haltveien, Stadsbygd

Hensikten med planen er å legge til rette for ny vei og fortau langs deler av fv. 6390 Haltveien, på Stadsbygd i Indre Fosen kommune. Høringsfristen er 11. mai. 

Arealutvalget Indre Fosen kommune har i møte 26.05.2020, sak 33/20, vedtatt å sende forslag til reguleringsplan for deler av Haltveien, Stadsbygd, ut på høring og offentlig ettersyn. planid. 50542020007

Trafikksikkerhetstiltak

Hensikten med planen er å legge til rette for ny vei og fortau langs deler av fv. 6390 Haltveien, på Stadsbygd i Indre Fosen kommune. Strekningen mellom Ytre Haltvei og Jamt-Ola veien utgjør ca. 800 meter. Bygging av fortau langs strekningen er et trafikksikkerhetstiltak og vil sikre trygg skolevei fra Gafsetveien i vest fram til Stadsbygd skole i øst. Det foreslås å etablere fortau i dagens trase for fv. 6390. Som følge av dette må det etableres ny trase for fv. 6390 sør for dagens vei.

Planforslaget består av følgende dokumenter:

Vi beklager at det fram til 21. april lå feil versjon av dokumentene i denne saken. Dokumentlista er nå oppdatert. 

Haltveien oppdaterte dokumenter
Tittel Publisert Type
0. Protokoll arealutvalget 26.05.2020 sak 33_20

Protokoll arealutvalget 26.05.2020

21.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0. Protokoll arealutvalget 26.05.2020 sak 33_20.pdf
1. Plankart Haltveien_13052020_kart1

Plankart 1

21.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1. Plankart Haltveien_13052020_kart1.pdf
2. Plankart Haltveien_13052020_kart2

Plankart 2

21.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2. Plankart Haltveien_13052020_kart2.pdf
3. Planbeskrivelse

Planbeskrivelse

21.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3. Planbeskrivelse.pdf
4. Planbestemmelser

Planbestemmelser

21.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4. Planbestemmelser.pdf
5. ROS-analyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse

21.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5. ROS-analyse.pdf
6. Normalprofil_TF204

Normalprofil

21.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6. Normalprofil_TF204.pdf
7. Plan og profil_TC201

Plan og profil

21.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7. Plan og profil_TC201.pdf
9. VA-plan_HB001_G02

A-plan_HB001_G02.

21.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 9. VA-plan_HB001_G02.pdf
10. Geoteknisk datarapport

Geoteknisk datarapport

21.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10. Geoteknisk datarapport.pdf
11. Geoteknisk prosjekteringsrapport

Geoteknisk prosjekteringsrapport

21.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11. Geoteknisk prosjekteringsrapport.pdf

Gjeldende reguleringsplaner kan lastes ned fra kommunens planregister: https://kart.fosen.net/5054WebPlan/

Skriftlige innspill og merknader

kan sendes til postmottak@indrefosen.kommune.no eller Indre Fosen kommune, Postboks 23, 7101 Rissa innen 11. mai 2021.