Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Høring og offentlig ettersyn: Reguleringsplan for Holtan bolig- og næringsområde, Stadsbygd

Arealutvalget Indre Fosen kommune vedtok i møte 16.03.2021, sak 19/2021, å sende forslag til reguleringsplan for Holtan bolig- og næringsområde gnr/bnr 17/9 m.fl. ut på høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av forretningsbygg med leiligheter og kontorer i 2. etasje. For å skille trafikk knyttet til forretningen fra annen aktivitet i området, reguleres ny avkjørsel/adkomstveg til leilighetene og to eksisterende boliger nordøst for planområdet.

Høringsfristen er 18. juni 2021

Send innspill via digitalt kontaktskjema

Eller papirpost:

Indre Fosen kommune
Postboks 23
7101 Rissa

Dokumenter

Reguleringsplan Holtan
Tittel Publisert Type
1. Protokoll arealutvalget 1.gangsbehandling

Protokollen fra Arealutvalget

07.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1. Protokoll arealutvalget 1.gangsbehandling.pdf
2. Plankart

Plankart

07.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2. Plankart.pdf
3. Planbestemmelser

Planbestemmelser

07.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3. Planbestemmelser.pdf
4. Planbeskrivelse

Planbeskrivelse

07.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4. Planbeskrivelse.pdf
Vedlegg 1 Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte

07.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 Referat oppstartsmøte.pdf
Vedlegg 2 Sammenstilling innspill oppstart

Sammenstilling innspill oppstart

07.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2 Sammenstilling innspill oppstart.pdf
Vedlegg 3 Alle innspill

Alle innspill

07.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3 Alle innspill.pdf
Vedlegg 4 Geologisk feltundersøkelse

Geologisk feltundersøkelse

07.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 Geologisk feltundersøkelse.pdf
Vedlegg 5 Støyutredning støykart

Støyutredning støykart

07.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5 Støyutredning støykart.pdf
Vedlegg 6 ROS-analyse med analyseskjema

Risiko- og sårbarhetsanalyse med analyseskjema

07.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6 ROS-analyse med analyseskjema.pdf