Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Høring: Ordensreglement for grunnskolene

Fristen for å komme med innspill, var 30. april 2021

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Indre Fosen kommune er ute på høring. Ordensreglementet foreligger i to versjoner, en kortversjon og en fullversjon:

Les kortversjonen ordensreglement-utkast  (PDF, 262 kB)

Les langversjonen med kommentarer ordensreglement-utkast  (PDF, 296 kB)

 Det nye ordensreglementet har fått en annen innretning enn tidligere. Reglementet har nok tidligere blitt oppfattet som et «straffereglement». I tråd med Fagfornyelsen og den nye overordna delen av læreplanen, ønsker vi at ordensreglementet i hovedsak skal være et redskap for å hjelpe elevene underveis i utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Derfor skriver vi blant annet slik i dokumentet:

  • Læringsmiljøet ved skolene i Indre Fosen skal preges av trygghet, trivsel, inkludering, samarbeid, medvirkning og respekt for andre. Dette ordensreglementet er laget for å fremme disse verdiene.
  • Elevene «har rett til hjelp og tilpasning for å møte forventningene om god orden og atferd, og skolen skal bruke skjønn og ta hensyn til elevenes forutsetninger når det iverksettes tiltak og gis underveis- og sluttvurdering i orden og atferd.
  • I stedet for å liste opp en rekke sanksjonsmuligheter, kaller vi det nå tiltak for å utvikle elevenes sosiale ferdigheter.

Kommunen er interessert i å få respons på denne nye måten å tenke ordensreglement på.

Ordensreglementet skal vedtas i Oppvekstutvalget tirsdag 25. mai.

Andre relevante dokumenter

IKT-reglement for grunnskolen (PDF, 141 kB)

Vedtatte rutine for halvårsvurdering (PDF, 326 kB)

Oppfølging av fravær