Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Høring: Skolekretstilhørighet for elever bosatt i Verrabotn

Høringsfrist 23. april: 1. januar 2020 blir Verrabotn en del av Indre Fosen kommune. Barn i skolepliktig alder vil da få sin nærskole i den nye kommunen. Indre Fosen kommune sender nå ut på høring et forslag om at barn bosatt i denne delen av kommunen, skal tilhøre Åsly skolekrets.

Les forslaget

 

Saken ble drøftet i Oppvekstutvalget 12. mars. Oppvekstutvalget mener at dette er den beste løsningen for barna, blant annet fordi mange har en naturlig tilknytning til denne delen av kommunen, veistandarden er god, og det er enkelt å forlenge skoleskyssen, som i dag går til Bergmyran. Det er også et poeng at skolekretsen med denne løsningen vil falle sammen med valgkretsen og trolig også soknet som innbyggerne i Verrabotn vil tilhøre.

Kom med innspill innen 23. april

De som ønsker å komme med innspill, er velkommen til å sende inn en uttalelse via dette skjemaet:

Høringsskjema skolekretstilhørighet 

Oppsummering av saken

  • Vi er spesielt interessert i synspunkter på kretsinndelingen, beskrevet i punkt 2.1 og 2.2 i «Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Indre Fosen kommune», men er også åpne for innspill på andre punkter i dokumentet.
  • Selv om kommunesammenslåingen først trer i kraft 1. januar 2020, vil elevene få tilbud om å begynne på skole i Indre Fosen kommune allerede fra skolestart i august 2019. Vi anser at dette vil være til beste for barna.
  • AtB setter opp skoleskyss for elevene fra Verrabotn fra skolestart i august.
  • Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Indre Fosen kommune skal behandles i Oppvekstutvalget 7. mai, med endelig vedtak i Kommunestyret 6. juni.

Spørsmål om den lokale forskriften og høringen kan rettes til oppvekstsjef Finn Yngvar Benestad (932 08 002) eller enhetsleder skole Laila Bragstad (928 27 470).

Kontakt

Finn Yngvar Benestad
prosjektleder inkludering og læringsmiljø
E-post
Mobil 932 08 002