Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Høring: Uteromsveileder kommunedelplan for tettstedsutforming

Uteromsveilederen presenterer overordnede løsningsprinsipper for uterom i kommunens største tettsteder. Høringsfristen er 3. mars. 

Arealutvalget i Indre Fosen kommune vedtok 19.01.2021 t å sende forslag til Uteromsveileder – kommunedelplan (temaplan) for tettstedsutforming ut på høring.

Helhetlig utvikling av uterommene i tettstedene

Hensikten med planen er å sikre kvalitet og helhetlig utvikling av uterommene i tettstedene samt å gjøre overgangen fra plan til gjennomføring av tiltak enklere. Uteromsveilederen presenterer overordnede løsningsprinsipper for uterom i kommunens største tettsteder. Elementer fra veilederen kan også brukes for tiltak andre steder i kommunen. Uteromsveilederen konkretiserer bestemmelser og mål satt i overordna planer, slik at utvikling av uterommene blir styrt, og best mulig ivaretatt.

Planen skal fortrinnsvis knyttes til utbyggingsavtaler, og kan bli lagt til grunn for søknad om rammetillatelse og kommunenes godkjenning av søknad om tiltak.

Tiltaksplaner for fire tettsteder

Som en forlengelse av uteromsveilederen er det planlagt å utarbeide tilhørende løsningsprinsipper (tiltaksplaner) for utvalgte områder i de fire tettstedene:

  • Rissa: Under utarbeidelse. Vil bli sendt på høring ved sluttbehandling av områderegulering for Rissa sentrum.
  • Stadsbygd: Vil bli utarbeidet sammen med  ny kommunedelplan/områderegulering.
  • Vanvikan: Foreslås utarbeidet i neste planperiode (2024-2027).
  • Leksvik: Foreslås utarbeidet i neste planperiode (2024-2027). 

Om uterom

Med uterom menes alle arealer der vi oppholder og beveger oss utendørs. Uterom kan forstås som mellomrommene mellom bygningene. Disse påvirker vår trivsel, trygghet, sosiale kontakt, sanseopplevelser og bevegelighet utendørs. Offentlige uterom er fellesskapets rom og disse skal fungere som «limet», som binder stedet sammen. Uterommene er nødvendige for å utvikle attraktive møteplasser og et levende sentrum som innbyggere, tilflyttere og besøkende ønsker å oppsøke og oppholde seg i. Gode, offentlige uterom er dermed viktig for et attraktivt og sosialt sentrum der aktivitet, trivsel og sosiale møter er i fokus.

Planforslaget består av følgende dokumenter

 

  1. Uteromsveileder – Kommunedelplan for tettstedsutforming (PDF, 7 MB)
  2. Uteromsveileder – Førstegangs behandling før høring - Arealutvalgets vedtak, 19.01.2021

Send innspill innen 3. mars

Høringsinnspill kan sendes via vårt kontaktskjema, til postmottak@indrefosen.kommune.no eller Indre Fosen kommune, Postboks 23, 7101 Rissa innen 3. mars 2021.

En lang trebygningen  bakgrunnen med et stort tre, benker, plen og vanninstallasjon i forgrunnen.  - Klikk for stort bildeTrekanten Park, Årnes sentrum i Nes kommune ble nominert til Norges beste uterom i 2016 Rønningen Maskin AS