Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Mindre endring av reguleringsplan for Hanehaugveien boligfelt

Høringsfrist 5. mars: Indre Fosen kommune har sendt forslag til mindre endring av reguleringsplan for Hanehaugveien boligfelt (id. 5054 16242010002) på høring.

Skriftlige innspill og merknader kan sendes til postmottak@indrefosen.kommune.no eller Indre Fosen kommune, Rådhusveien 13, 7100 Rissa innen 5. mars 2021.

Forslag til endring av plan er sendt på høring til berørte statlige og regionale myndigheter, samt til interesseorganisasjoner og privatpersoner som blir berørt av endringen.

Det søkes om en mindre endring av både plankart og bestemmelser. Endringene er ikke vurdert som konfliktfylte, så kommunen har vurdert foreslåtte endringer som en mindre endring av vedtatte reguleringsplan.

En utfyllende beskrivelse av endringene gjennomgås i «møtereferat oppstart endring plan».

Etter høring skal innspillene vurderes av kommunen. Hvis innspillene ikke medfører at kommunen endrer sin vurdering, skal arealutvalget ved Indre Fosen kommune vedta om endring kan godkjennes.

  • Møtereferat oppstart mindre endring plan
  • Vedlegg til møtereferat: A10 Situasjon-Forslag
  • Vedlegg til møtereferat: Bestemmelser-Forslag
  • Redegjørelse, mindre reguleringsendring

Gjeldende reguleringsplan kan lastes ned fra kommunens planregister: https://kart.fosen.net/5054WebPlan/ (id. 16242010002)

Dokumenter

Hanehaugveien
Tittel Publisert Type
1. Protokoll 16.03.21

Protokoll vedtak

06.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1. Protokoll 16.03.21.pdf
2. Hanehaugveien plankart

Plankart

06.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2. Hanehaugveien plankart.pdf
3. Bestemmelser 160321

Bestemmelser

06.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3. Bestemmelser 160321.pdf
4. klagerett reguleringsplan informasjonsskriv

Klagerett

06.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4. klagerett reguleringsplan informasjonsskriv.pdf
5. Redegjørelse, mindre reguleringsendring

Redegjørelse for mindre endringer

06.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5. Redegjørelse, mindre reguleringsendring.pdf
6. Høringsinnspill samlet

Høringsinnspill

06.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6. Høringsinnspill samlet.pdf
7. Møtereferat oppstart endring plan

Referat oppstartsmøte planendring

06.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7. Møtereferat oppstart endring plan.pdf