Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Reguleringsplan Ramsvikhaugen hytteområde

Arealutvalget har vedtatt å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn.

Kystplan AS har laget forslag til reguleringsplan for Ramsvikhaugen hytteområde for tiltakshaver Våres eiendom Fosen AS ved Kristian og Hjørdis Stamnes. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for tomter til fritidsbebyggelse innenfor gnr. 162 bnr. 33. I planforslaget foreslås det 15 hyttetomter. Avkjørsel samordnes med avkjørsel til eksisterende hytteområde og småbåthavn v/Ramsviksjøen. Planen viser gangsti fra byggeområdene ned til sjøen med område for bøyehavn. Det er tilstrekkelig småbåthavnkapasitet i Sørfjorden Marina som ligger på motsatt side av Sørfjorden. 

Høringsuttalelser sendes til postmottak@indrefosen.kommune.no eller Indre Fosen kommune, rådhusveien 13, 7100 Rissa innen 22. februar 2019.