Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Varsel om vedtatt detaljreguleringsplan for Høgte, Vanvikan

16.12.2020 (sak 110/20) vedtok Indre Fosen kommunestyre detaljreguleringsplan for Høgte, Vanvikan.

planid. 50542018004.

Formålet med planen er å legge til rette for boligbygging i Vanvikan, med en bedre utnytting enn i gjeldende plan. Dette gjelder både kvalitet på feltet og antall boliger. Terrenget er krevende å bygge ut, men analyse av området viser at utbygging kan økes både i omfang og utnytting.

Kommunestyrets vedtak kunngjøres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser.

Saksdokumenter

Høgte vedtatt plan
Tittel Publisert Type
0. Protokoll KS 16.12.20.aspx

Protokoll

12.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0. Protokoll KS 16.12.20.aspx.pdf
1. Plankart_20.01.20

Plankart

12.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1. Plankart_20.01.20.pdf
2. Planbeskrivelse Høgte, Vanvikan

Planbeskrivelse

12.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2. Planbeskrivelse Høgte, Vanvikan.pdf
3. Planbestemmelser 02.10.20

Planbestemmelse

12.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3. Planbestemmelser 02.10.20.pdf
4. ROS-analyse Høgte

Risiko- og sårbarhetsanalyse

12.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4. ROS-analyse Høgte .pdf
5. C-rap-001 Høgte, Vanvikan støyutredning

Støyutredning

12.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5. C-rap-001 Høgte, Vanvikan støyutredning.pdf
6. Høringsinnspill med kommentarer

Høringsinnspill

12.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6. Høringsinnspill med kommentarer.pdf
7. Notat vedr. sammenslåing av veg

Notat sammenslåing av veg

12.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7. Notat vedr. sammenslåing av veg.pdf

Eventuelle klager

Vedtak av planen er varslet i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. plan- og bygningslovens § 1-9. Frist for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 19. februar 2021 (3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen). Det opplyses samtidig om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42: Klagerett reguleringsplan informasjonsskriv  (PDF, 32 kB)

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.