Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Varsel om vedtatt reguleringsplan for Fv. 715 Rødsjøkrysset – Krinsvatnet

Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet forslag til reguleringsplan for fylkesveg 715 på strekningen mellom Rødsjøkrysset og Krinsvatnet i Indre Fosen kommune. Den planlagte vegen skal utbedres med slakere kurver, større bredde og forbedret sikt. Planlagt ny veg har en lengde på ca. 3,3 km.

04.02.2021 (sak 6/21) vedtok Indre Fosen kommunestyre reguleringsplan for Fv. 715 Rødsjøkrysset - Krinsvatnet (planID.50542020004).

Formålet med planen er å utbedre kurver, etablere bredere veg og bedre sikt. Strekningen totalt er på ca. 3,3 km. Valg av løsning er styrt av trafikksikkerhet, fremkommelighet, drift, grunnforhold og økonomi.

Reguleringsplanen er utarbeidet av Trøndelag fylkeskommune. Etter avtale med Indre Fosen har fylkeskommunen sendt planen på høring til berørte myndigheter og offentlig ettersyn. Tiltaket finansieres gjennom resterende midler fra Fosenpakken 2, satt av til strekningen fv. 715 Olsøy – Åfjord.

Kommunestyrets vedtak kunngjøres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser.

Saksdokumenter

Planforslag fv.715 Rødsjøkrysset
Tittel Publisert Type
klagerett reguleringsplan informasjonsskriv

Klagerett informasjonsskriv

18.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned klagerett reguleringsplan informasjonsskriv.pdf
0. Protokoll endelig vedtak

Protokoll for endelig vedtak

18.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0. Protokoll endelig vedtak.pdf
1. Planbeskrivelse - FV715 - Rødsjøkrysset - Krinsvatnet_endelig

Planbeskrivelse - FV715 - Rødsjøkrysset - Krinsvatnet_endelig.pdf

21.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1. Planbeskrivelse - FV715 - Rødsjøkrysset - Krinsvatnet_endelig.pdf
2. Planbestemmelser - FV 715 Rødsjøkrysset-Krinsvatnet_endelig

Planbestemmelser - FV 715 Rødsjøkrysset-Krinsvatnet_endelig.pdf

21.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2. Planbestemmelser - FV 715 Rødsjøkrysset-Krinsvatnet_endelig.pdf
3. Plankart Regplan_R1-R5_Rødsjø-Krinsvatnet_30102020

Plankart Regplan_R1-R5_Rødsjø-Krinsvatnet_30102020.pdf

21.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3. Plankart Regplan_R1-R5_Rødsjø-Krinsvatnet_30102020.pdf
4. Tegningshefte samlet

Tegningshefte samlet.pdf

21.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4. Tegningshefte samlet.pdf
5. Oppsummering_merknader_etter 1.gangs off ettersyn

Oppsummering_merknader_etter 1.gangs off ettersyn.pdf

21.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5. Oppsummering_merknader_etter 1.gangs off ettersyn.pdf
6. Justeringer etter 1. gangs off. ettersyn

Justeringer etter 1. gangs off. ettersyn.pdf

21.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6. Justeringer etter 1. gangs off. ettersyn.pdf
7. ROS-analyse - FV715 - Rødsjøkrysset - Krinsvatnet

ROS-analyse - FV715 - Rødsjøkrysset - Krinsvatnet.pdf

21.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7. ROS-analyse - FV715 - Rødsjøkrysset - Krinsvatnet.pdf
8. Ingeniørgeologisk rapport _FV715 - Rødsjøkrysset - Krinsvatnet

Ingeniørgeologisk rapport _FV715 - Rødsjøkrysset - Krinsvatnet.pdf

21.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 8. Ingeniørgeologisk rapport _FV715 - Rødsjøkrysset - Krinsvatnet.pdf
9. Varslingsliste_FV715

Varslingsliste_FV715.pdf

21.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 9. Varslingsliste_FV715.pdf
10. Geoteknisk rapport_FV715 - Rødsjøkrysset - Krinsvatnet uten koblinger

Geoteknisk rapport_FV715 - Rødsjøkrysset - Krinsvatnet uten koblinger.pdf

18.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10. Geoteknisk rapport_FV715 - Rødsjøkrysset - Krinsvatnet uten koblinger.pdf

Eventuelle klager

Vedtak av planen er varslet i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. plan- og bygningslovens § 1-9. Frist for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 19. mars 2021 (3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen). Det opplyses samtidig om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42: Klagerett reguleringsplan informasjonsskriv. (PDF, 32 kB)

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.