Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronavirus og tiltak

Varsel om vedtatt reguleringsplan for Fv. 717 Sund – Bradden

10.09.2020 (sak 52/20) vedtok Indre Fosen kommunestyre reguleringsplan for Fv. 717 Sund – Bradden (planid.50542020003).Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet planforslaget, ved hjelp fra ViaNova (planforslag) og Norconsult (geoteknikk og ingeniørgeologi).

4. februar vil det bli en orientering i kommunestyremøtet om fv 717 Sund-Bradden og geoteknikk

Formålet med planen er å legge til rette for ny fylkesveg mellom Sund og Bradden i Indre Fosen kommune. Hensikten med tiltaket er å gjøre vegen mer trafikksikker og lettere framkommelig. Ny veg fra Sund til Bradden blir ca. 6624 m lang. Når vegen er etablert vil fylkeskommunen fremme en sak om omklassifisering av eksisterende fylkesveg 717 til kommunal veg.

Kommunestyrets vedtak kunngjøres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser.

Saksdokumenter

Sund Bradden
Tittel Publisert Type
01 Protokoll KS 10.09.20

Protokoll fra Kommunestyrets behandling 10.september 2020

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0. Protokoll KS 10.09.20.pdf
02 Plandokumenter_09-10

Bestemmelser og plankart

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2 Plandokumenter_09-10.pdf
03 Planbeskrivelse

Planbeskrivelse

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3 Planbeskrivelse.pdf
04 Varsel om planoppstart

Varsel om planoppstart

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4 Varsel om planoppstart.pdf
05 N-PL-02 ROS Rapport

Risiko- og sårbarhetsanalyse

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5 N-PL-02 ROS Rapport.pdf
06 N-ST-01 Støyfaglig utredning

Støyfaglig utredning

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6 N-ST-01 Støyfaglig utredning.pdf
07 Fv 717 Sund-Bradden_Ingeniørgeologisk rapport_NOR

Fv 717 Sund-Bradden_Ingeniørgeologisk rapport

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7 Fv 717 Sund-Bradden_Ingeniørgeologisk rapport_NOR.pdf
08 N-VA-01. Hydrologiske beregninger

Beregning dimensjonerende vannføring i bekker og overvannssystemer

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 8 N-VA-01. Hydrologiske beregninger.pdf
09 Vedtak på Søknad om dispensasjon fra kml §19 for etablering av vei

Vedtak på Søknad om dispensasjon fra kml §19 for etablering av vei

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 9 Vedtak på Søknad om dispensasjon fra kml §19 for etablering av vei.pdf
10 Arkeologirapport

Arkeologirapport

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10 Arkeologirapport.pdf
11 Referat_1-2019_med-kommunen

Innledende møte om regulering av fv. 717 Sund - Bradden

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11 Referat_1-2019_med-kommunen.pdf
12 N-PL-04 Merknader til offentlig ettersyn med vedlegg

Merknader til offentlig ettersyn med vedlegg

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12 N-PL-04 Merknader til offentlig ettersyn med vedlegg.pdf
13 Vedtak om dispensasjon med hjemmel i kulturminneloven § 15a

Vedtak om dispensasjon med hjemmel i kulturminneloven § 15a

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13 Vedtak om dispensasjon med hjemmel i kulturminneloven § 15a.pdf
14 Strømmen fuglefredningsområde - Dispensasjon til utvidelse av eksisterende fylling

Strømmen fuglefredningsområde - Dispensasjon til utvidelse av eksisterende fylling

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14 Strømmen fuglefredningsområde - Dispensasjon til utvidelse av eksisterende fylling.pdf
15 Vedrørende forslag til endringer i bestemmelser for reguleringsplan for Fv 717 Sund - Bradden

Vedrørende forslag til endringer i bestemmelser for reguleringsplan for Fv 717 Sund - Bradden

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 15 Vedrørende forslag til endringer i bestemmelser for reguleringsplan for Fv 717 Sund - Bradden.pdf

Om endringer av plan etter høring og offentlig ettersyn, se vedlegg 12 i saken: «Merknader til offentlig ettersyn med vedlegg».

Eventuelle klager

Vedtak av planen er varslet i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. plan- og bygningslovens § 1-9. Frist for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 9. oktober 2020 (3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen). Det opplyses samtidig om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42: Les mer om klagerett reguleringsplaner.  (PDF, 32 kB)

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Kontakt

For spørsmål om planen, ta kontakt med arealavdelingen ved Indre Fosen kommune, eller med Trøndelag fylkeskommune:

Håvard Ellingsen, tlf. 74 17 78 31 / 480 96 456, epost: havel@trondelagfylke.no

Olaf Rovik, tlf. 74 17 93 44 / 911 12 65, epost: olarov@trondelagfylke.no