Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Varsel om vedtatt reguleringsplan for seilsportanlegg Nedre Fallet

2. mars 2021, (sak 10/21) vedtok Indre Fosen kommunestyre reguleringsplan seilsportanlegg Nedre Fallet. Frist for å sende eventuell klage er 16. april 2021. 

Plan-id. 50542020005

Hensikten med planen

Legge til rette for seilsportanlegg slik som området er brukt til i dag. Seilsportanlegg innebærer også etablering av tilhørende bygninger og brygger. I tillegg vil det også legges til rette for fasiliteter for Indre Fosen Padleklubb, Rissa speiderne og Rissa kommune med plass til lagring av båter og utstyr. Anlegget skal være åpent og tilgjengelig for allmennheten, med brygge, naust, varmestue, toalett, bålplass og utegrill.

Kommunestyrets vedtak kunngjøres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser.

Saksdokumenter

Nedre Fallet kunngjøring mars 2021
Tittel Publisert Type
01 Plankart Nedre Fallet

Plankart

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01 Plankart Nedre Fallet.pdf
02 Reguleringsbestemmelser Nedre Fallet Seilsportanlegg

reguleringsbestemmelser

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02 Reguleringsbestemmelser Nedre Fallet Seilsportanlegg.pdf
03 Planbeskrivelse Nedre Fallet Seilsportanlegg

Planbeskrivelse

22.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03 Planbeskrivelse Nedre Fallet Seilsportanlegg.pdf
04 Oppsummering og kommentar høringsinnspill

Oppsummering og kommentarer til høringsinnspill

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04 Oppsummering og kommentar høringsinnspill.pdf
05 Høringsinnspill

Høringsinnspill

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05 Høringsinnspill.pdf
06 ROS-analyse Nedre Fallet

Risiko- og sårbarhetsanalyse

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06 ROS-analyse Nedre Fallet.pdf
07 Illustrasjonsplan Nedre Fallet

Illustrasjonsplan

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07 Illustrasjonsplan Nedre Fallet.pdf
08 Overordnet VA-plan Nedre Fallet

Overordnet plan for vann og avløp

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08 Overordnet VA-plan Nedre Fallet.pdf
09 Oversiktsplan VA-anlegg Nedre Fallet

Ovrsiktsplan VA

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09 Oversiktsplan VA-anlegg Nedre Fallet.pdf
10 Geoteknisk vurdering Nedre Fallet

Geoteknisk vurdering

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10 Geoteknisk vurdering Nedre Fallet.pdf
11 Trafikkanalyse Nedre Fallet

Trafikkanalyse

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11 Trafikkanalyse Nedre Fallet.pdf
12 Seilsportanlegg Nedre Fallet- Naturmangfold

Naturmangfold

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12 Seilsportanlegg Nedre Fallet- Naturmangfold.pdf
13 Særutskrift sluttbehandling

Særutskrift sluttbehandling

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Særutskrift sluttbehandling.pdf

 

Eventuelle klager må sendes innen 16. april

Vedtak av planen er varslet i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. plan- og bygningslovens § 1-9. Frist for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 16. april.

Det opplyses samtidig om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42: Klagerett reguleringsplan informasjonsskriv. (PDF, 32 kB)

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.