Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Utredning - Fevåg/Hasselvika oppvekstsenter

Høringsfrist: 8. juni 2021

Les utredningsrapporten (PDF, 313 kB)

Kommunestyret i Indre Fosen kommune vedtok den 14. oktober 2020 i sak 74/2020, Totalplan for Indre Fosen kommune – en bærekraftig kommune, følgende:

Fevåg/Hasselvika skole opprettholdes. Det utredes et oppvekstsenter for Fevåg/Hasselvika der felles administrasjon med Åsly skole vurderes.

Oppvekstutvalget drøftet i møte den 19. januar 2021 hvilke aspekter utredningen bør belyse. Oppvekstutvalget ønsket at utredningen skal være en helhetsvurdering som viser:

  • Økonomiske effekter
  • Faglige og sosiale effekter
  • Personalmessige effekter
  • Samfunnsmessige effekter

Utredningsrapporten er ferdigstilt og er ute til høring.

Høringsinnspill sendes på e-post til postmottak@indrefosen.kommune.no innen 8. juni 2021