Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Varsel om vedtak - mindre endring av reguleringsplan for Hanehaugveien boligfelt

Arealutvalget i Indre Fosen har i møte 16.03.2021, sak 17/21, vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Hanehaugveien boligfelt, (planid. 5054 16242010002). Vedtaket er fattet etter plan- og bygningslovens § 12-14, samt delegasjonsreglementet for Indre Fosen kommune 2019-2023 (vedtatt 05.11.2019) avsnitt 5.4.

Arealutvalgets vedtak kunngjøres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser.

For detaljert informasjon om endringene: se saksprotokoll, samt vedlegg «Redegjørelse, mindre reguleringsendring».

Saksdokumenter:

Hanehaugveien
Tittel Publisert Type
1. Protokoll 16.03.21

Protokoll vedtak

06.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1. Protokoll 16.03.21.pdf
2. Hanehaugveien plankart

Plankart

06.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2. Hanehaugveien plankart.pdf
3. Bestemmelser 160321

Bestemmelser

06.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3. Bestemmelser 160321.pdf
4. klagerett reguleringsplan informasjonsskriv

Klagerett

06.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4. klagerett reguleringsplan informasjonsskriv.pdf
5. Redegjørelse, mindre reguleringsendring

Redegjørelse for mindre endringer

06.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5. Redegjørelse, mindre reguleringsendring.pdf
6. Høringsinnspill samlet

Høringsinnspill

06.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6. Høringsinnspill samlet.pdf
7. Møtereferat oppstart endring plan

Referat oppstartsmøte planendring

06.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7. Møtereferat oppstart endring plan.pdf

 

Eventuelle klager

Vedtak av planen er varslet i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. plan- og bygningslovens § 1-9. Frist for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 23. april 2021 (3 uker fra vedtaket er kunngjort i avis). Det opplyses samtidig om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42: Klagerett reguleringsplan informasjonsskriv. (PDF, 32 kB)

 

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at mindre endring av reguleringsplanen er kunngjort.