Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronavirus og tiltak

Kommunesammenslåing

I mars 2015 vedtok kommunestyrene i Leksvik og Rissa kommuner at de to kommunene skulle slå seg sammen fra 1.1.2018.

Den nye kommunen ble utviklet i et trepartssamarbeid mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte.

Grunnlaget for organiseringen av prosjektet er intensjonsavtalen som ble vedtatt av kommunestyrene 19. mars 2015.

Hovedmålene for sammenslåinga

I intensjonsavtalen står det at hovedmålene er å:

 • etablere en livskraftig og attraktiv kommune i indre del av Fosen.
 • sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne.
 • styrke politisk deltakelse med et aktivt lokaldemokrati.
 • være en utviklende og attraktiv arbeidsplass for de ansatte.
 • ivareta og videreutvikle samarbeidet med nåværende og fremtidige partnere, særlig med tanke på Fosen, Trondheim og Trondheimsregionen for øvrig.

Tidslinja

 • Mars 2015: Kommunestyrene i både Rissa og Leksvik vedtok en intensjonsavtale om sammenslåing.
 • Mai 2015: Innbyggerundersøkelse per telefon i Rissa og Leksvik. To tredeler var positive til sammenslåing.
 • September 2015: Folkeavstemning om sammenslåing. I Rissa kommune ble det flertall for sammenslåing, i Leksvik var resultatet 50/50.
 • I juni 2015 vedtok kommunestyrene i henholdsvis Rissa og Leksvik å sette ned ei fellesnemnd. Fellesnemnda besto av politikere fra begge kommuner. Nemdas oppgaver var å styre prosessen videre. Ordfører i Leksvik, Steinar Saghaug, var leder for Fellesnemnda. Han ble også første ordfører i Indre Fosen kommune. Ordfører i Rissa, Ove Vollan, var nestleder i Fellesnemnda.
 • Desember 2015: Kommunestyrene i Leksvik og Rissa vedtok sammenslåing og sendte inn søknad til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
 • Navnet på den nye kommunen ble bestemt av kommunestyrene. Det ble Indre Fosen kommune.
 • Februar 2016: 26 arbeidsgrupper startet arbeidet med å utvikle Indre Fosen kommune.

 • 27.04.2016: Trøndelagsfylkene avgjorde sammenslåing fra 01.01.2018.
 • 27.04.2016: Høringsfristen for felles videregående skole for Leksvik og Rissa.
 • Oktober 2016: Rådmannens ledergruppe ble rekruttert.
 • Mai 2017: Alle ledere i ny kommune ble tilsatt.
 • Juni 2017: Alle ansatte ble faset inn i ny kommune. Nye arbeidsavtaler kom på plass høsten 2017.
 • Oktober 2017: Nytt kommunestyre ble konstituert.
 • Desember 2017: - Økonomi- og handlingsplan 2018 – 2021 for Indre Fosen kommune ble behandlet politisk. Budsjett for ny kommune ble også behandlet  i kommunestyret.
 • 1.1.2018 Nye Indre Fosen kommune trådte i kraft.

Fellesnemnda

Ved sammenslåing av kommuner, sier inndelingsloven at det skal opprettes ei fellsnemnd. Sommeren 2015 vedtok kommunestyrene i Leksvik og Rissa sammensetning av fellesnemnda. Fellesnemnda fikk sin fullmakt fra kommunestyrene desember 2015.

Fellesnemnda hadde ansvar for å planlegge og forberede iverksettingen av sammenslåingen fram til konstituering av nytt kommunestyre i oktober 2017. Fra 2015 besto Indre Fosen fellesnemnd av faste medlemmer i formannskapet i Leksvik kommune og Rissa kommune, samt gruppeledere i de politiske partiene i hvert av kommunestyrene som ikke er representert i formannskapene, til sammen ti representanter fra Leksvik og elleve fra Rissa. Fra 2017 besto fellesnemnda av 48 medlemmer - hele Leksvik kommunestyre og Rissa kommunestyre. Nemnda ble ledet av Steinar Saghaug (H).

Fellesnemnd nyere enn feb 2017 ligger under "kommunestyre" på innsyn

Møtedokumenter i Indre Fosen fellesnemnd fra 1.1.2017 finner du her.

For møtedokumenter fra 1.1.2016 til 1.1.2017, kontakt kommunens dokumentsenter via postmottak@indrefosen.kommune.no.

Prosjektleder

Rådmann i Rissa, Vigdis Bolås, var tilsatt som prosjektleder for kommunesammenslåingen. Prosjektleder hadde ansvaret for koordinering av politiske og administrative prosesser, og sørget for at det ble fattet vedtak som sikrer nødvendig framdrift for etablering av den nye kommunen.

Administrativ styringsgruppe

 • Administrativ styringsgruppe var øverste administrative organ og hadde følgende sammensetning:
 • Prosjektleder/rådmann Vigdis Bolås, leder
 • Rådmann Kai Terje Dretvik, nestleder. Fra 15.09.2016: Bjørn Ståle Aalberg
 • Prosjektmedarbeider fra Rissa
 • Prosjektmedarbeider fra Leksvik
 • To fra ledergruppene, en fra hver kommune
 • To hovedtillitsvalgte, en fra hver kommune

Partssammensatt utvalg

Det partssammensatte utvalget var Fellesnemndas utvalg for behandling av saker som gjaldt forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte (personalpolitiske spørsmål og retningslinjer).

Politiske og administrative arbeidsgrupper
 

1 Kultur: Kine Larsen Kimo, Sissel B Aaknes

2 Skole, SFO, barnehage: Sissel Blix Aaknes, Finn Yngvar Benestad

3 Helse og omsorg: Hilde Anhanger Karlsen, Bjørn Ståle Aalberg

4 NAV: Merethe Kopreitan Dahl, André Sagmo

5 Vann, veger, avløp, brann: Ivar Asbjørn Fallmyr, Odd-Robert Solvåg

6 Bygg, eiendom: Odd-Robert Solvåg, Einar Eilertsen

7 Plan, kart, miljø: Siri Vannebo, Odd-Robert Solvåg

8 Næring, landbruk: Tore Solli, Olbert Aasan

9 Kommunikasjon: Kari Klepp, Kjersti Lerstad

10 Personal: Ola Andreas Stavne, Kristin Andreassen

11 Økonomi: Karsten Bergersen, Kristoffer Fjeldvær/Ørjan Dahl 

12 Videregående skole: Ove Vollan, Bjørnar Buhaug, Knut Ola Vang, Tone Sumstad Nyeng

13 Politisk organisering: Steinar Saghaug, Liv Darell, ledere hovedutvalg /

komiteer samt Marthe Småvik, Jon Normann Tviberg

14 Administrativ organisering: Vigdis Bolås

15 Frivilligsentralen: Bård Hindrum, Magnar Bremeraune

16 Eksterne avtaler (renovasjon etc): Kai Terje Dretvik, Kristoffer Fjeldvær. Fra 15.09.2016: Bjørn Ståle Aalberg Leksvik

17 Politi: Kai Terje Dretvik (frem til 15.09.2016) og Bjørn Ståle Aalberg, lensmann Fosen, lensmann

Inderøy / Leksvik, politimester

18 Ekstern kulturbygging: Kine L. Kimo, Svein Buan

19 FoU: Vigdis Bolås

20 Eiendomsskatt, avgifter, gebyrer: Harald Fagervold, Line Rosvold Abel, Camilla Sollie Finsmyr, Per Brovold

21 Kroa Produkter AS / Noris AS: Anne Berit Skjerve Sæther, Vegar Heide, Åge

Bjørkvik, Eva Lian

22 IKT: Robert Karlsen

23 Arkiv: Øyvind Lindseth, Kristin Andreassen

24 Kirken: Kari Berg, Svanhild Skrødal

25 Evt nye grupper

26 Åpen gruppe (div. som dukker opp underveis)