Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kommunens arealplan

Kommuneplanens arealdel er en overordnet arealplan som viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk for hele kommunen. Arealplanene som er vedtatt i tidligere Rissa og Leksvik kommuner fram til ny arealplan for Indre Fosen kommune vedtas. 

Arealplaner består av et plankart som med standardisert symbol- og fargebruk viser ulike arealformål, planbestemmelser som gir nærmere bestemmelser om arealbruk, utforming av bygninger, miljøkrav, parkering osv., og en planbeskrivelse som angir planens formål, hovedinnhold og virkninger.

Det finnes ulike typer arealplaner, der det for folk flest er kommuneplanens arealdel og reguleringsplanene som vil være viktigst. Disse plantypene har ulik rang. Forenklet kan man si at dersom det finnes en kommunedelplan, vil denne gjelde foran kommuneplanen, og dersom det finnes en reguleringsplan, vil denne gjelde foran kommunedelplanen.

Finn arealplan

Se http://www.seplan.no/

Rissa

Se delplan Rissa (PDF, 911 kB). 2020/2021: Kommunen jobber med ny områdeplan Rissa sentrum. 

Oversiktskart arealplan Rissa (PDF, 4 MB)

Stadsbygd

Se delplan Stadsbygd (PDF, 341 kB)