Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronavirus og tiltak

Planstrategi for Indre Fosen kommune

Planstrategien skal vies behovene for å gjennomføre nye planer, utbedre samfunnets klimatilstand og fremme befolkningens helse. Planstrategien skal behandles av formannskapet 26. november og av kommunestyret 10. desember 2020.

Dokumenter

Planstrategidokumenter november 2020
Tittel Publisert Type
01 IF-PLANSTRATEGI A 2020-2023-ETTER HØRING-NOVEMBER 2020

Planstrategi

19.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 000-IF-PLANSTRATEGI A 2020-2023-ETTER HØRING-NOVEMBER 2020.pdf
02 Saksfremlegg-Etter høring-Planstrategi-November 2020

Saksframlegg

19.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 000-IF-Saksfremlegg-Etter høring-Planstrategi-November 2020.pdf
03 Faktagrunnlag-A-Samfunn-Indre Fosen kommune-2020

Faktagrunnlag samfunn

19.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0000-Faktagrunnlag-A-Samfunn-Indre Fosen kommune-2020.pdf
04 Faktagrunnlag-Klima-Indre Fosen-2020

Faktagrunnlag klima

19.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 00000-Faktagrunnlag-Klima-Indre Fosen-2020.pdf
05 Faktagrunnlag-Folkehelse-Indre Fosen kommune 2020-2024

Faktagrunnlag folkehelse

19.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0000-Faktagrunnlag-Folkehelse-Indre Fosen kommune 2020-2024.pdf
06 IF-Planstrategi-Logg med referater-2019-2020

Logg med referater

19.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 000-IF-Planstrategi-Logg med referater-2019-2020.pdf
07 Fylkeskommunens uttalelse til planstrategien-2020

Fylkeskommunens uttalelse

19.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 000-Fylkeskommunens uttalelse til planstrategien-2020.pdf

 

Les prosjektskissa her (PDF, 679 kB)

Hva er en planstrategi? 

Kommunal planstrategi er innført som verktøy i Plan og bygningslovens kapittel 10: 
 
Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. 
 
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organ og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 
 
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. 

Kontakt

Sissel Grimsrud
planlegger
E-post
Mobil 934 38 150