Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Planstrategi for Indre Fosen kommune

Formannskapet i Indre Fosen kommune vedtok prosjektskissen for planstrategien 30. april 2020. Planstrategien skal vies behovene for å gjennomføre nye planer, utbedre samfunnets klimatilstand og fremme befolkningens helse.

Dokumenter

Planstrategi
Tittel Publisert Type
01 00000-Faktagrunnlag-Klima-Indre Fosen-2020

Faktagrunnlag for klima, 2020 Indre Fosen kommune

23.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 00000-Faktagrunnlag-Klima-Indre Fosen-2020.pdf
02 0000-Faktagrunnlag-A-Samfunn-Indre Fosen kommune-2020

Faktagrunnlag for samfunnsutvikling, 2020

23.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0000-Faktagrunnlag-A-Samfunn-Indre Fosen kommune-2020.pdf
03 0000-Faktagrunnlag-Folkehelse-Indre Fosen kommune 2020-2024

Folkehelseoversikt Indre Fosen kommune 2020-2024 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

23.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0000-Faktagrunnlag-Folkehelse-Indre Fosen kommune 2020-2024.pdf
04 PLANSTRATEGI 2020-2023-SEPTEMBER 2020

Utkast - Planstrategi 2020 – 2023 per 20. september

02.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 00-IF-BESKRIVELSE -PLANSTRATEGI 2020-2023-SEPTEMBER 2020.pdf
05 00-IF-Planstrategi-Logg med referater-2019-2020

Logg med referater

23.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 00-IF-Planstrategi-Logg med referater-2019-2020.pdf
06 00-IF-Saksfremlegg-Før høring-Planstrategi-oktober 2020

Saksfremlegg-Før høring-Planstrategi-oktober 2020

23.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 00-IF-Saksfremlegg-Før høring-Planstrategi-oktober 2020.pdf

 

Les prosjektskissa her (PDF, 679 kB)

Hva er en planstrategi? 

Kommunal planstrategi er innført som verktøy i Plan og bygningslovens kapittel 10: 
 
Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. 
 
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organ og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 
 
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. 

Kontakt

Sissel Grimsrud
planlegger
E-post
Mobil 934 38 150