Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Byggesak

Se hele lista i gebyrheftet (PDF, 2 MB)

 

Byggesakspriser

Søknad om oppføring av småhusbebyggelse (enebolig og fritidshus/hytter)
Søknad om oppføring av småhusbebyggelse (enebolig og fritidshus/hytter) 2020
Tiltaksklasse Pris
a. Tiltaksklasse 1 uten sekundærbolig 12 050 kr
Tiltaksklasse 1 med sekundærbolig 14 168 kr
b. Tiltaksklasse 2 u/sekundærbolig 13 977 kr
Tiltaksklasse 2 m/sekundærbolig 16 095 kr
c. Tiltaksklasse 3 u/sekundærbolig 15 195 kr
Tiltaksklasse 3 m/sekundærbolig 17 312 kr

 

Søknad om tillatelse til oppføring av tomannsbolig/rekkehus/leilighetskompleks
Søknad om tillatelse til oppføring av tomannsbolig/rekkehus/leilighetskompleks 2020
Tiltaksklasse Pris
a) Tiltaksklasse 1 (per boenhet) 7 941 kr
b) Tiltaksklasse 2 (per boenhet) 9 000 kr
c) Tiltaksklasse 3 (per boenhet) 10 059 kr
Les om de ulike tiltaksklassene her

 

For andre kategorier nybygg, herunder tilbygg, påbygg og søknadspliktige ombygginger
For andre kategorier nybygg, som tilbygg, påbygg og søknadspliktige ombygginger 2020
Areal Pris
a) Bruksareal inntil25 m2 1 652 kr
26-50 m2 3 177 kr
51-100 m2 5 824 kr
101-200 m2 10 588 kr
201-300 m2 21 177 kr
301-400 m2 26 471 kr
401-600 m2 33 883 kr
601-1000 m2 41 295 kr
Over 1000 m2 pr 100 m2 3 706 kr
b) Rene lagerbygg - halvt gebyr etter a) i gebyrene for utslippstillatelse
c) For saksbehandling av søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven, som ikke kan måles i grunnflate, f.eks. forstøtningsmur, etablering av vei, innhegning, fasadeendring, skilt, skorstein etc. 2 382 kr
d) søknad om mindre tiltak på bebygd eiendom: driftsbygninger i landbruket 0
d) søknad på eksisterende tiltak 0
d) Midlertidige, transportable bygninger 0
Minimum 25 prosent av satsene etter punkt a) i gebyrene for utslippstillatelse 0

 

Dispensasjon
Dispensasjon 2020
Tjeneste Pris
Tiltak som ikke krever høring 3 389 kr
Tiltak som krever ekstern høring 7 412 kr

 

Bruksendring
Bruksendring 2020
Tjeneste Pris
Bruksendring 2 753 kr

 

Riving
Riving 2020
Riving Pris
Riving av tiltak som ikke krever avfallsplan 2 330 kr
Riving av tiltak som krever avfallsplan iht TEK10/TEK17 3 706 kr
Les om TEK10/TEK17 her

 

Terrenginngrep
Terrenginngrep 2020
Tiltaksklasse Pris
a) Terrenginngrep tiltaksklasse 1 2 541 kr
b) Terrenginngrep tiltaksklasse 2 5 294 kr
c) Terrenginngrep tiltaksklasse 3 8 471 kr

 

Bygge- og tiltakssaker, totrinns behandling

Søknad om rammetillatelse -70 prosent av Søknad om tillatelse til oppføring av tomannsbolig/rekkehus/leilighetskompleks.

Søknad om igangsettingstillatelse – 50 prosent av Søknad om tillatelse til oppføring av tomannsbolig/rekkehus/leilighetskompleks.

Utslippstillatelse
Utslippstillatelse 2020
Tjeneste Pris
Utslippssøknad, små anlegg inntil 15 pe. Hvis utslippstillatelse gis samtidig med behandling av byggesøknad, betales 50 prosent av ovennevnte gebyr. Det samme gjelder for rehabilitering av små avløpsanlegg. 4 235 kr
Større anlegg som omfattes av forurensningsforskriftens § 12- (15-50 pe) 8 683 kr
Større anlegg som omfattes av forurensningsforskriftens § 13- (15-50 pe) 12 706 kr

 

Søknad om endring av tillatelse

a) 25 prosent av opprinnelig gebyr ved mindre vesentlig endring b) 50 prosent av opprinnelig gebyr ved vesentlig endring

Tillegg for merarbeid i saksbehandlingen
Gebyr kan utstedes til tiltakshaver og/ eller et eller flere ansvarlige foretak i saken
Tillegg for merarbeid i saksbehandlingen 2020
Tjeneste Pris
Tillegg for åpenbart mangelfull søknad 1 482 kr
Ved igangsatt arbeid før søknad er innsendt/behandlet/godkjent, beregnet etter anvendt tid /pr.time 794 kr
Ved igangsatt arbeid som er i strid med pbl., beregnet etter anvendt tid /pr.time 794 kr