Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Eiendomsskatt

I desember 2020 vedtok Indre Fosen kommunestyre å videreføre eiendomsskatt på kraftanlegg, vindkraftverk og kraftnettet med en skattesats på 3 promille.

Kommunestyret vedtok et prinsippvedtak 10.12.20 i sak 92/20 om å innføre eiendomsskatt på fast eiendom, unntatt næringseiendom og kraftanlegg fra og med 01.01.2022.

For å finne ut hvor mye du skal betale i skatt, vil kommunen benytte skatteetatens grunnlag for de aller fleste eneboliger. For de eiendommer som ikke ligger med verdi til skatteetaten, må eiendommen din besiktiges. Det betyr at vi skal se på eiendommen og gjøre en vurdering av den.

Les mer om besiktigelse eiendom her

 

 

Tidligere oppdateringer

Verditakst- og skattelisten for skatteåret 2021 lå ute til offentlig ettersyn i perioden 1.mars til 25.mars 2021. Du kan også lese lista i servicetorget på rådhuset i Rissa. 

Skatteliste 2021 for Indre Fosen kommune (PDF, 556 kB)

Virksomhetene/eierne som skal betale skatt (hjemmelshaverne) vil  motta et eget brev med verditaksten og skattebeløp. Brevet vil også inneholde opplysninger om muligheten til å klage.

Har du spørsmål om verditaksten og skattelisten? Kontakt Indre Fosen kommune:

postmottak@indrefosen.kommune.no eller telefon 74 85 51 00.  

I desember 2018 vedtok Indre Fosen kommunestyre å innføre eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk og overføringslinjer.

Verditakst- og skattelisten for skatteåret 2019 ligger nå ute til offentlig ettersyn i perioden 26. juni til 18. juli 2019 (jamfør eiendomsskatteloven §§14 og 15). 

Du kan se oversikten over hvem som skal betale eiendomsskatt her. (PDF, 56 kB)

Virksomhetene/eierne som skal betale skatt (hjemmelshaverne) vil  motta et eget brev med verditaksten og skattebeløp. Brevet vil også inneholde opplysninger om muligheten til å klage.

Har du spørsmål om verditaksten og skattelisten? Kontakt Indre Fosen kommune, eiendomsskattekontoret; e-post: postmottak@indrefosen.kommune.no eller telefon 74 85 51 00.