Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Eiendomsskatt

I desember 2020 vedtok Indre Fosen kommunestyre å videreføre eiendomsskatt på kraftanlegg, vindkraftverk og kraftnettet med en skattesats på 3 promille.

Verditakst- og skattelisten for skatteåret 2021 ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 1.mars til 25.mars 2021. Du kan også lese lista i servicetorget på rådhuset i Rissa. 

Skatteliste 2021 for Indre Fosen kommune (PDF, 556 kB)

Virksomhetene/eierne som skal betale skatt (hjemmelshaverne) vil  motta et eget brev med verditaksten og skattebeløp. Brevet vil også inneholde opplysninger om muligheten til å klage.

Har du spørsmål om verditaksten og skattelisten? Kontakt Indre Fosen kommune:

postmottak@indrefosen.kommune.no eller telefon 74 85 51 00.  

 

 

Tidligere oppdatering

I desember 2018 vedtok Indre Fosen kommunestyre å innføre eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk og overføringslinjer.

Verditakst- og skattelisten for skatteåret 2019 ligger nå ute til offentlig ettersyn i perioden 26. juni til 18. juli 2019 (jamfør eiendomsskatteloven §§14 og 15). 

Du kan se oversikten over hvem som skal betale eiendomsskatt her. (PDF, 56 kB)

Virksomhetene/eierne som skal betale skatt (hjemmelshaverne) vil  motta et eget brev med verditaksten og skattebeløp. Brevet vil også inneholde opplysninger om muligheten til å klage.

Har du spørsmål om verditaksten og skattelisten? Kontakt Indre Fosen kommune, eiendomsskattekontoret; e-post: postmottak@indrefosen.kommune.no eller telefon 74 85 51 00.