Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kommunale avgifter

 

 

Kommunen sender fra januar 2023 ut faktura fire ganger i året for kommunale tjenester knyttet til din eiendom. 

Hvorfor får jeg brev i posten ved hvert forfall? 

Avtalegiroen trekker beløpet uten at du får informasjon om hva du trekkes for. Hvis du i tillegg velger efaktura, vil du få denne informasjonen direkte i nettbanken din. Hvis du kun har avtalegiro, vil du få denne informasjonen i posten.

Fra 2023 sender kommunen ut fakturaer 4 ganger per år med forfall 20 hver tredje måned. 

01.01.-31.03. forfall 20. mars

01.04.-30.06 forfall 20. juni

01.07.-30.09 forfatt 20. september

01.10.-31.12. forfall 20. desember

Feieavgiften blir fakturert ut i sin helhet på 1.termin, de øvrige gebyrene som gjelder vann og avløp blir fordelt på de øvrige terminene.

Eiendomsskatten vil bli fakturert ut på egen faktura og ikke sammen med de øvrige kommunale avgifter inntil videre i 2023. Eiendomsskatten skal ha samme forfallsdato som de øvrige kommunale avgiftene

Hva betaler jeg for?

Kommunale tjenester knyttet til din eiendom: vann, avløp og feiing.

Betaling for renovasjon (søppel) faktureres direkte fra Fosen renovasjon. Gebyr for tømming av slamavskiller kommer også fra renovasjonsselskapet. Andre tjenester som barnehage, SFO og hjemmehjelp kommer i egne fakturaer fra kommunen. 

Se alle priser her

Utregning av vannavgiften

Avgiften bestemmes ut ifra arealet på boligen din, hvis du ikke har vannmåler. Les mer om utregningene vannavgiften her.  

Ønsker du å installere vannmåler?

Fyll inn dette skjemaet for å bestille vannmåler. 

Hva betyr postene på fakturaen min?

Feiing/tilsyn bolig

For at engangssummen ikke skal bli så høy, deler kommunen feietjenesten opp i et årlig gebyr, og ikke per besøk. Du vil derfor faktureres for denne tjenesten en gang i året, selv om feieren ikke har vært hos deg nylig.

Eksempel (fra 2019)

Beskrivelse     Grunnlag Enhet Periode Sats Årspris Terminbeløp
Feiing/tilsyn bolig 1 stk 010119-311219 481 481 481
Feiing/tilsyn pipe nr 2 1 stk 010119-311219 370 370 370

 

 • Beskrivelsen viser til at du har en bolig som er registrert med pipe, og dermed er du pålagt å betale gebyr for feiing og tilsyn. Den andre linja refererer til at det er registrert to piper på eiendommen. 
 • Grunnlag og enhet viser til at du skal betale 1 av dette gebyret.
 • Perioden viser til året gebyret gjelder for. 01012019 - 31122019, (1. januar 2019 til og med 31. desember 2019). 
 • Satsen er den årlige avgiften som kommunestyret har vedtatt. Gebyrene vedtas i desember hvert år. Prisen innbyggerne betaler for feiing, skal dekke beløpet kommunen betaler til Trøndelag brann- og redningstjeneste for å utføre tjenesten. 
 • Årspris vil for feiing være det samme som satsen, fordi du betaler for dette en gang i året. Feiing kommer alltid på årets første faktura for kommunale avgifter. 
 • Terminbeløp vil for feiing være samme tall som satsen og årsprisen fordi du kun betaler for dette en gang i året - ved første termin. 

Den årlige prisen for feiing og tilsyn kan du se her. 

 

Priser for feiing og tilsyn 

Hvis feiinga ikke kan gjennomføres fordi huseieren ikke har lagt til rette for det, selv om varsel er mottatt, må huseier betale full avgift.
Feiing 2023
Tjeneste Pris
For 1 pipe per hus og førstegangs feiing av pipe ved sentralvarmeanlegg 682 kr
For hver pipe ut over 1 på samme hus, og for 2. og 3.gangs feiing av pipe ved sentralvarmeanlegg 521 kr
Feiing på forespørsel hytter, ekstra feiing osv. 1 146 kr
Gebyr på ekstratur pga. manglende tak-stige osv som er nødvendig for feierens helse, miljø og sikkerhet (HMS) 1 146 kr
Feiing av fritidsbolig (årlig avgift) 715 kr

 

 


 

 

 

Feiing/tilsyn fritidsbolig

Alle fritidsboliger i Norge har et lovpålagt krav om feiing og tilsyn. Trøndelag brann- og redningstjeneste har vurdert at fritidsboliger bør få besøk av feier hvert 8. år. 

Eksempel (2019)

Beskrivelse     Grunnlag Enhet Periode Sats Årspris Terminbeløp
Feiing/tilsyn fritidsbolig 1 stk 010119-311219 400 400 400


Beskrivelsen viser til at du har en fritidsbolig som er registrert med pipe, og dermed er du pålagt å betale gebyr for feiing og tilsyn.

 • Grunnlag og enhet viser til at du skal betale 1 av dette gebyret.
 • Perioden viser til året gebyret gjelder for. 01012019 - 31122019, eller 1. januar 2019 til og med 31. desember 2019. 
 • Satsen er den årlige avgiften som kommunestyret har vedtatt. Gebyrene vedtas i desember hvert år. Prisen innbyggerne betaler for feiing, skal dekke beløpet kommunen betaler til Trøndelag brann- og redningstjeneste for å utføre tjenesten. 
 • Årspris vil for feiing være det samme som satsen, fordi du betaler for dette en gang i året. Feiing kommer alltid på årets første faktura for kommunale avgifter. 
 • Terminbeløp vil for feiing være samme tall som satsen og årsprisen fordi du kun betaler for dette en gang i året - ved første termin. 

 

Priser feiing og tilsyn fritidsbolig 

Hvis feiinga ikke kan gjennomføres fordi huseieren ikke har lagt til rette for det, selv om varsel er mottatt, må huseier betale full avgift.
Feiing 2023
Tjeneste Pris
For 1 pipe per hus og førstegangs feiing av pipe ved sentralvarmeanlegg 682 kr
For hver pipe ut over 1 på samme hus, og for 2. og 3.gangs feiing av pipe ved sentralvarmeanlegg 521 kr
Feiing på forespørsel hytter, ekstra feiing osv. 1 146 kr
Gebyr på ekstratur pga. manglende tak-stige osv som er nødvendig for feierens helse, miljø og sikkerhet (HMS) 1 146 kr
Feiing av fritidsbolig (årlig avgift) 715 kr

 

Vann abonnement bolig, fritidsbolig, næringsbygg, driftsbygning eller offentlig bygning

Dette er den faste delen av vannavgiften.

Hvis du får vann fra et kommunalt vannverk, vil du få denne posten på fakturaen fra kommunen. Vann faktureres fire ganger i året.

Vannavgiften består av to deler: en fastdel og en forbruksdel. Dette er fastdelen (eksempel med 2020-pris):

Beskrivelse     Grunnlag Enhet Periode Sats Årspris Terminbeløp
Vann abonnement bolig 1 stk 010120-311220 1902 1 902 475,5

 

Beskrivelse: Tjenesten du betaler for, altså fastdelen av vannabonnementet. Avhengig av hva slags bygg abonnementet gjelder, kan det stå Vann abonnement fritidsbolig, Vann abonnement næringsbygg, Vann abonnement driftsbygning, Vann abonnement off. bygning

Grunnlag og enhet: Antallet vann-abonnementer på din eiendom. 

Periode: Abonnementet regnes ut ifra et kalenderår. Datoene i perioden viser året du faktureres for. 

Sats og årspris: Prisen som kommunen har vedtatt for den årlige fastdelen av vannabonnementet.

Terminbeløp: Årsabonnementet deles opp i fire fakturaer. Terminbeløpet er delen du må betale i denne fakturaen. 

 

Priser vannabonnement 

Vann og avløp: fast abonnementsgebyr 2023
Brukerkategori Vann: fast abonnementsgebyr, per år Avløp: fast abonnementsgebyr, per år
Boliger og leiligheter 4 455 3 059
Hytter og fritidsboliger 4 455 3 059
Næringsbygg, driftsbygg, offentlig virksomhet 4 455 3 059
Servicebygg campingplasser/småbåthavner 4 455 3 059
Vannpost campingplasser/småbåthavner 4 455 0
Vannpost fritidseiendommer 2 227 0
Midlertidig anleggsbrakker 4 455 3 059
Storforbruker av vann /vannforbruk over 200 m3 pr. år) +salg av vann til private vannverk 8 910

 

 

Vann stipulert forbruk bolig, fritidsbolig, næringsbygning, driftsbygning eller offentlig bygning

Vannavgiften består av to deler: en fastdel og en forbruksdel. Dette er forbruksdelen for deg som ikke har installert vannmåler fra kommunen. 

Det du skal betale i forbruk, beregnes ut ifra størrelsen på boligen din. 

Obs: Eksempel med pris fra tidligere år.

Regnestykket er ifølge  gebyrheftet slik: Bruksarealet av boligen m2 x 1,5 = beregningsgrunnlag i m3 (kubikkmeter) per år. 

Beregningsgrunnlag x 15 kr (sjekk oppdatert pris i gebyrheftet)= beløpet du skal betale før merverdiavgiften på 25 prosent er lagt til. 

Eksempel:
Boligen har bruksareal 100 m2:

100 m2 x 1,5 = 150 m3

150 m3 X 15 kr = 2 250 kr i forbruksgebyr for vann.

I tillegg må du legge til fastdelen og 25 prosent merverdiavgift for å få totalsummen du skal betale for vann

Obs! På grunn av en begrensning i fakturaprogrammet, vil beregningen av vanngebyret se annerledes ut på regningen din.
Her er omregningsfaktoren 1,5 lagt til enhetsprisen istedenfor arealet. Summen blir den samme.

Eksempel:
Boligen har bruksareal 100 m2:

Enhetspris 15 kr x 1,5= 22,50

100 m2 x 22,50 kr= 2 250 kr i forbruksgebyr for vann.

I tillegg må du legge til fastdelen og 25 prosent merverdiavgift for å få totalsummen du skal betale for vann

Postene på fakturaen

Beskrivelse     Grunnlag Enhet Periode Sats Årspris Terminbeløp
Vann abonnement bolig 100 m3 010119-010319 22,5* 2 250 562,5

 

Beskrivelse: Tjenesten du betaler for, altså forbruksdelen av vannabonnementet.

Grunnlag og enhet: Antallet kubikkmeter du får hvis du ganger bruksarealet ditt med 1,5.

Periode: Abonnementet regnes ut ifra et kalenderår delt opp i fire terminer. Datoene i perioden viser terminen du betaler for. 

*Sats: Prisen som kommunen har vedtatt for kubikkmeterprisen (kr 15) x 1,5 = 22,5

Årspris: Bruksarealet på boligen din ganger 1,5. Dette er beregnet forbruk for et år. 

Terminbeløp: Terminbeløpet er årlig forbruk delt på fire. Dette er delen du må betale i denne fakturaen. Du vil få fire slike fakturaer i løpet av et kalenderår. 

 

Priser vannforbruk 

Vann og avløp: forbruksgebyr 2023
Enhetspris for vann per kubikkmeter Enhetspris for avløp per kubikkmeter
37,50 kr 19 kr

 

Forbruksdel skal avregnes/betales etter vannmåler.
Vann og avløp: Forbruk for driftsbygninger i landbruket 2023
Kategori Stipulert forbruk vann Stipulert forbruk avløp

 

Vann målt forbruk bolig

Hvis du har installert vannmåler fra kommunen, vil du få denne posten på fakturaen. Fordi 2019 er første året med kommunale vannmålere, vil du ikke få faktura for faktisk forbruk i år.

Vi har regnet forbruket ut ifra gjennomsnittsforbruket for en husstand, 70 m3. 31.12.2019 vil vi lese av alle vannmålere. Da vil vi se om du har brukt mer eller mindre enn det stipulerte forbruket på 70 m3. Hvis du har brukt mindre enn 70 m3, vil du få igjen penger ved første termin i 2020. Hvis du har brukt mer, må du betale det du har brukt over 70 m3. 

Beskrivelse     Grunnlag Enhet Periode Sats Årspris Terminbeløp
Vann målt forbruk bolig 70 m3   010119-311219 13 910 227,5

 

Beskrivelse: Tjenesten du betaler for, i dette tilfelle er det vannforbruket i boligen din. 

Grunnlag og enhet: Fordi 2019 er oppstartsår for kommunale vannmålere, vil alle abonnenter som har vannmåler få faktura ut ifra et stipulert forbruk på 70 m3. 

Periode: Abonnementet regnes ut ifra et kalenderår delt opp i fire terminer. Datoene i perioden viser terminen du betaler for. 

Sats: Prisen som kommunen har vedtatt for kubikkmeterprisen (m3). 

Årspris: Hvis du ganger 70 m3 med kubikkmeterprisen 13 kr, får du en årspris på 910 kr (før merverdiavgift).

Terminbeløp: Den stipulerte årsprisen delt på fire terminer. 

 

Priser vannforbruk 

Vann og avløp: forbruksgebyr 2023
Enhetspris for vann per kubikkmeter Enhetspris for avløp per kubikkmeter
37,50 kr 19 kr

 

Priser vannmåler 

Vannmålerleia for 2019 ble i sin helhet fakturert i årets første termin. Fra og med 2020 vil vannmålerleia bli delt opp i fire der du betaler en del på hver termin. 

Årlig vannmålerleie 2023
Størrelse på vannmåleren Årlig gebyr per måler
Inntil 25 mm 608 kr
26 til 50 mm 661 kr
51 med mer og større (flensemålere) 1820 kr
Spesielle målere (kombimålere) 2487 kr
Bestill vannmåler her

 

Vannmålerleie og avlesningsgebyr

Hvis du har installert vannmåler fra kommunen, betaler du en årlig leie. 

Beskrivelse     Grunnlag Enhet Periode Sats Årspris Terminbeløp
Vannmålerleie 1 1 010119-311219 383  383 kr 383
Vannmåler - avlesningsgebyr 1 1 010119-310319 350   350

 

Beskrivelse: Tjenesten du betaler for, i dette tilfelle er det leie av kommunens vannmåler og avlesningsgebyr for måleren.

Grunnlag og enhet: Antall vannmålere på din eiendom. 

Periode: Abonnementet regnes ut ifra et kalenderår.

Sats og årspris: Prisen som kommunen har vedtatt for vannmålerleie. Leia avhenger av størrelsen på vannmåleren. Se prisliste under.

Terminbeløp:

Priser vannmålerleie og avlesningsgebyr

Årlig vannmålerleie 2023
Størrelse på vannmåleren Årlig gebyr per måler
Inntil 25 mm 608 kr
26 til 50 mm 661 kr
51 med mer og større (flensemålere) 1820 kr
Spesielle målere (kombimålere) 2487 kr
Bestill vannmåler her
Øvrige vanngebyrer 2023
Tjeneste Pris .
Kontrollgebyr på installerte vannmålere 1 476 kr
Vann Avløp
Gebyr for midlertidig tilknytning* (Med vannmåler installert gjelder ordinære priser) 4 325 kr 2 970 kr
*Midlertidig tilknytning tillates for en periode inntil 1 år. I tillegg må du legge til abonnementsgebyr for kategori næringsvirksomhet

 

Avløp abonnement bolig, fritidsbolig, næringsbygg, driftsbygning eller offentlig bygning

Avløpsavgiften består av to deler: en fastdel og en forbruksdel. Dette er fastdelen.

Avløps-avgiften faktureres fire ganger i året.

Beskrivelse     Grunnlag Enhet Periode Sats Årspris Terminbeløp
Avløp abonnement bolig 1 stk 010119-311219 1539 1539 384

 

Beskrivelse: Tjenesten du betaler for, altså fastdelen av avløpsabonnementet. Avhengig av hva slags bygg abonnementet gjelder, kan det stå Avløp abonnement fritidsbolig, Avløp abonnement næringsbygg, Avløp abonnement driftsbygning, Avløp abonnement off. bygning

Grunnlag og enhet: Antallet avløp-abonnementer på din eiendom. 

Periode: Abonnementet regnes ut ifra et kalenderår. Datoene i perioden viser året du faktureres for. 

Sats og årspris: Prisen som kommunen har vedtatt for den årlige fastdelen av vannabonnementet.

Terminbeløp: Årsabonnementet deles opp i fire fakturaer. Terminbeløpet er delen du må betale i denne fakturaen. 

 

Priser avløp 

Den faste delen av gebyret skal dekke en prosentandel av kommunens totale kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. Vann: cirka 50 prosent Avløp: cirka 50 prosent
Vann og avløp: fast abonnementsgebyr 2023
Brukerkategori Vann: fast abonnementsgebyr, per år Avløp: fast abonnementsgebyr, per år
Boliger og leiligheter 4 455 3 059
Hytter og fritidsboliger 4 455 3 059
Næringsbygg, driftsbygg, offentlig virksomhet 4 455 3 059
Servicebygg campingplasser/småbåthavner 4 455 3 059
Vannpost campingplasser/småbåthavner 4 455 0
Vannpost fritidseiendommer 2 227 0
Midlertidig anleggsbrakker 4 455 3 059
Storforbruker av vann /vannforbruk over 200 m3 pr. år) +salg av vann til private vannverk 8 910

 

Avløp stipulert forbruk bolig, fritidsbolig, næringsbygning, driftsbygning eller offentlig bygning

Avløpsavgiften består av to deler: en fastdel og en forbruksdel. Dette er forbruksdelen for deg som ikke har installert vannmåler fra kommunen. 

Det du skal betale i forbruk, beregnes ut ifra størrelsen på boligen din. 

Regnestykket er slik: Bruksarealet av boligen m2 x 1,25 = beregningsgrunnlag i m3 (kubikkmeter) per år. 

Beregningsgrunnlag x 8 kr = beløpet du skal betale før merverdiavgiften på 25 prosent er lagt til. 

Beskrivelse     Grunnlag Enhet Periode Sats Årspris Terminbeløp
Avløp abonnement bolig 292 m3 010119-010319 8 2 920 730

 

Beskrivelse: Tjenesten du betaler for, altså forbruksdelen av vannabonnementet.

Grunnlag og enhet: Antallet kubikkmeter du får hvis du ganger bruksarealet ditt med 1,25.

Periode: Abonnementet regnes ut ifra et kalenderår delt opp i fire terminer. Datoene i perioden viser terminen du betaler for. 

Sats: Prisen som kommunen har vedtatt for kubikkmeterprisen (m3). 

Årspris: Bruksarealet på boligen din ganger 1,25. Dette er beregnet forbruk for et år. 

Terminbeløp: Terminbeløpet er årlig forbruk delt på fire. Dette er delen du må betale i denne fakturaen. Du vil få fire slike fakturaer i løpet av et kalenderår. 

 

Priser forbruksdelen avløp 

Vann og avløp: forbruksgebyr 2023
Enhetspris for vann per kubikkmeter Enhetspris for avløp per kubikkmeter
37,50 kr 19 kr

 

Avløp målt forbruk bolig

Hvis du har installert vannmåler fra kommunen, vil du få denne posten på fakturaen.

Beskrivelse     Grunnlag Enhet Periode Sats Årspris Terminbeløp
Avløp målt forbruk bolig     010119-311219 8    

 

Beskrivelse: Tjenesten du betaler for, i dette tilfelle er det vannforbruket i boligen din. 

Grunnlag og enhet: 

Periode: Abonnementet regnes ut ifra et kalenderår delt opp i fire terminer. Datoene i perioden viser terminen du betaler for. 

Sats: Prisen som kommunen har vedtatt for kubikkmeterprisen (m3). 

Årspris: 

Terminbeløp:

Priser forbruksdelen avløp 

Vann og avløp: forbruksgebyr 2023
Enhetspris for vann per kubikkmeter Enhetspris for avløp per kubikkmeter
37,50 kr 19 kr

 


Fakturaen min er feil, hva gjør jeg?

Kontakt kommunen via vårt kontaktskjema, eller ring Økonomiavdelinga

Hvorfor må jeg betale for feiing hvert år?

Kommunen sender ikke ut engangsfaktura etter at feieren har vært på besøk. Kommunestyret har bestemt at tjenesten belastes i et årlig beløp. 

Hvordan får jeg fakturaen?

Du får nå fakturaen digitalt i Digipost/eBoks/Altinn.

Du vil motta fakturaen på samme måte som du fikk den fra Rissa og Leksvik kommuner. Vi oppfordrer til å legge fakturaen for de kommunale avgiftene inn i nettbanken som både autogiro og efaktura. Da slipper du å få papirpost. Du legger det inn som autogiro og efaktura ved å betale regningen i nettbanken og velge at du ønsker å motta disse fakturaene som autogiro og efaktura.

Hvem kan jeg snakke med om purringer og inkassokrav?

Det er Fosen inkasso som sender ut dette. 

Selvkostprinsippet

Kommunen skal drive vann, avløp og feietjenesten etter selvkostprinsippet. Det betyr f.eks. at kommunens utgifter til produksjon og distribusjon av vann skal betales gjennom avgifter som abonnentene til kommunale vannverk betaler.

Ideelt sett skal tjenesten vann gå økonomisk i null hvert år. Det gjør det ikke alltid. Noen år kan tjenesten gå litt i pluss, andre år litt i minus. Regelverket bestemmer at kommunen må ha et eget regnskap for denne tjenesten, og dersom vi går i pluss ett år, så kan vi ikke bruke overskuddet til andre formål som skole, omsorg, kultur osv. Et overskudd på tjenesten vann må settes på et fond øremerket vann.

Dersom vi går litt i minus neste år kan vi ta av dette fondet for å få balanse i regnskapet. Dersom vi går i pluss flere år på rad, sier regelverket at kommunen må justere ned avgiftene som abonnentene betaler, slik at tjenesten går i null på litt sikt. Indre Fosen kommune kan altså ikke kreve inn høyere avgifter enn det som er nødvendig for at tjenesten skal gå i null.

Kontakt

Økonomiavdelings hovednummer
Mobil 41 70 24 41