Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Helse og omsorg

Helsestasjonen

Du trenger ikke å betale for de ordinære tjeneste ved helsestasjonen, slik som småbarnskontroll, vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet eller timene hos jordmor. Listen under gjelder for reisevaksiner og andre ting du må betale for. 

Helsestasjonens priser 2020.
Helsestasjonens priser 2020.
Tjeneste Pris
1. gangs konsultasjon reisevaksiner 150 kr
2. gangs konsultasjon reisevaksiner 100 kr
3. gangs konsultasjon reisevaksine 50 kr
BCG/Tuberkulinprøve Gratis
Pris på andre vaksiner Kontakt helsestasjonen
Flaskesett til brystpumpe 306 kr
Hvis helsestasjonen har bestilt vaksiner spesielt for deg, faktureres du for denne selv om du bestemmer deg for ikke å ta vaksinen.

 

Lege

Du finner oversikt over egenandeler og betaling på helsenorge.no

 

Trygghetsalarm

Prisene ble korrigert i Kommunestyret 6. februar 2020
Trygghetsalarm 2020
Telefonløsning Pris per måned
Mobiltelefon (GSM) 350 kr
Fasttelefon 300 kr

 

Praktisk bistand i hjemmet

Inntektsnivåene deles inn etter Folketrygdens grunnbeløp: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/utbetalinger/grunnbelopet-i-folketrygden
Praktisk bistand i hjemmet 2020
Din årlige inntekt Timesats Dine maksimale utgifter for tjenesten per måned
Under 2 X grunnbeløpet* Bestemmes av Helse- og omsorgsdepartementet I henhold til forskrift
Fra 2 til 3 X grunnbeløpet 1 545 kr
Fra 3 til 4 X grunnbeløpet 1 854 kr
Fra 4 til 5 X grunnbeløpet 2 163 kr
Over 5 X grunnbeløpet 2 575 kr

 

Middag/salg av måltider

Middagsombringing (hjemlevering av middag) 2020
Har du vedtak om middag? Pris
Ja, jeg har vedtak om middag 103 kr
Nei, jeg har ikke vedtak om middag 129 kr
Full døgnkost 178 kr

 

 

 

Transport med kommunalt disponerte biler/buss

Transport med kommunalt disponerte biler eller buss 2020
Type transport Pris
Til jobb 21 kr per tur
Annen transport 15 kr per kilometer
Annen helserelatert transport Beregnes ut ifra reiseregulativet

 

Egenandel fysioterapi

Fysioterapi 2020
Tjeneste Pris
Egentrening for ferdigbehandlede pasienter med mål om å forebygge tilbakefall. Trening etter avtale i kommunens lokaler. 72 kr per trening, per person
Pris for å delta i forebyggende gruppetilbud med kommunalt ansatte fysioterapeuter. 72 kr per treningstime, per person