Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Helse og omsorg

Helsestasjonen

Du trenger ikke å betale for de ordinære tjeneste ved helsestasjonen, slik som småbarnskontroll, vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet eller timene hos jordmor. Listen under gjelder for reisevaksiner og andre ting du må betale for. 

Helsestasjonens priser 2022

Helsestasjonens priser 2022
Tjeneste Pris
1. gangs konsultasjon reisevaksiner 155 kr
2. gangs konsultasjon reisevaksiner 103 kr
3. gangs konsultasjon reisevaksine 52 kr
BCG/Tuberkulinprøve Gratis
Pris på andre vaksiner Kontakt helsestasjonen
Flaskesett til brystpumpe 335 kr
Hvis helsestasjonen har bestilt vaksiner spesielt for deg, faktureres du for denne selv om du bestemmer deg for ikke å ta vaksinen.

Lege

Du finner oversikt over egenandeler og betaling på helsenorge.no

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm 2022

Trygghetsalarm 2022
Telefonløsning Pris per måned fra 1. juni 2022
Mobiltelefon (GSM) 372 kr

Praktisk bistand i hjemmet

Praktisk bistand i hjemmet 2022

Inntektsnivåene deles inn etter Folketrygdens grunnbeløp: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/utbetalinger/grunnbelopet-i-folketrygden
Praktisk bistand i hjemmet 2022
Din årlige inntekt Timesats Dine maksimale utgifter for tjenesten per måned
Under 2 X grunnbeløpet* Bestemmes av Helse- og omsorgsdepartementet I henhold til forskrift
Fra 2 til 3 X grunnbeløpet 1 639 kr
Fra 3 til 4 X grunnbeløpet 1 967 kr
Fra 4 til 5 X grunnbeløpet 2 295 kr
Over 5 X grunnbeløpet 2 732 kr

Middag/salg av måltider

Middagsombringing (hjemlevering av middag) 2022

Middagsombringing (hjemlevering av middag) 2022
Har du vedtak om middag? Pris
Ja, jeg har vedtak om middag 109 kr
Nei, jeg har ikke vedtak om middag 137 kr
Full døgnkost 202 kr
Mat-pakke 5 500 kr
Husholdning/forbruksvarer 721 kr

Transport med kommunalt disponerte biler/buss

Transport med kommunalt disponerte biler eller buss 2022

Transport med kommunalt disponerte biler eller buss 2022
Type transport Pris
Til jobb 22 kr per tur
Annen transport 16 kr per kilometer
Annen helserelatert transport Beregnes ut ifra reiseregulativet

Egenandel fysioterapi

Fysioterapi 2022

Egenandel for fysioterapi hos kommunalt ansatte fysioterapeuter.
Fysioterapi 2022
Tjeneste Pris
Egentrening for ferdigbehandlede pasienter med mål om å forebygge tilbakefall. Trening etter avtale i kommunens lokaler. 78 kr per trening, per person
Pris for å delta i forebyggende gruppetilbud med kommunalt ansatte fysioterapeuter. 78 kr per treningstime, per person
Andre treningsopplegg for grupper etter bestilling fra eksterne: Det skal tas egenandel. Skjønnsmessig vurdering av pris gjøres av virksomhetsleder. Det skal utarbeides skriftlig avtale mellom partene.