Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Helse og omsorg

Helsestasjonen

Du trenger ikke å betale for de ordinære tjeneste ved helsestasjonen, slik som småbarnskontroll, vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet eller timene hos jordmor. Listen under gjelder for reisevaksiner og andre ting du må betale for. 

Helsestasjonens priser 2023

Helsestasjonens priser 2023
Tjeneste Pris
1. gangs konsultasjon reisevaksiner 159 kr
2. gangs konsultasjon reisevaksiner 106 kr
3. gangs konsultasjon reisevaksine 53 kr
BCG/Tuberkulinprøve Gratis
Pris på andre vaksiner Kontakt helsestasjonen
Flaskesett til brystpumpe 345 kr
Hvis helsestasjonen har bestilt vaksiner spesielt for deg, faktureres du for denne selv om du bestemmer deg for ikke å ta vaksinen.

Lege

Du finner oversikt over egenandeler og betaling på helsenorge.no

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm 2023

Trygghetsalarm 2023
Telefonløsning Pris pr måned
Mobiltelefon (GSM) 450 kr

Praktisk bistand i hjemmet

Praktisk bistand i hjemmet 2023

Praktisk bistand i hjemmet 2023
Din årlige inntekt Timesats Dine maksimale utgifter for tjenesten per måned
Under 2 X grunnbeløpet* Bestemmes av Helse- og omsorgsdepartementet I henhold til forskrift
Fra 2 til 3 X grunnbeløpet 1 688 kr
Fra 3 til 4 X grunnbeløpet 2 026 kr
Fra 4 til 5 X grunnbeløpet 2 364 kr
Over 5 X grunnbeløpet 2 814 kr
Inntektsnivåene deles inn etter Folketrygdens grunnbeløp: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/utbetalinger/grunnbelopet-i-folketrygden

Middag/salg av måltider

Middagsombringing (hjemlevering av middag) 2023

Middagsombringing (hjemlevering av middag) 2023
Har du vedtak om middag? Pris
Ja, jeg har vedtak om middag 112 kr
Nei, jeg har ikke vedtak om middag 141 kr
Full døgnkost 208 kr
Mat-pakke 5 665 pr mnd
Husholdning/forbruksvarer 743 kr

Transport med kommunalt disponerte biler/buss

Transport med kommunalt disponerte biler eller buss 2023

Transport med kommunalt disponerte biler eller buss 2023
Type transport Pris
Til jobb 22 kr per tur
Annen transport 17 kr per km
Annen helserelatert transport Beregnes ut ifra reiseregulativet

Egenandel fysioterapi

Fysioterapi 2023

Fysioterapi 2023
Tjeneste Pris
Egentrening for ferdigbehandlede pasienter med mål om å forebygge tilbakefall. Trening etter avtale i kommunens lokaler. 81 kr pr treningstime, pr person
Pris for å delta i forebyggende gruppetilbud med kommunalt ansatte fysioterapeuter. 81 kr pr treningstime, pr person
Egenandel for fysioterapi hos kommunalt ansatte fysioterapeuter.