Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Helse og omsorg

Helsestasjonen

Du trenger ikke å betale for de ordinære tjeneste ved helsestasjonen, slik som småbarnskontroll, vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet eller timene hos jordmor. Listen under gjelder for reisevaksiner og andre ting du må betale for. 

Helsestasjonens priser 2019
Tjeneste Pris
1. gangs konsultasjon reisevaksiner 216 kr
2. gangs konsultasjon reisevaksiner 112 kr
Reisevaksiner: barn under 16 år 111 kr
Influensavaksine 112 kr
Pneumokokkvaksine 216 kr
BCG/Tuberkulinprøve Gratis
Pris på andre vaksiner Kontakt helsestasjonen
Hørselstest på personer over 20 år 112 kr
Flaskesett til brystpumpe 297 kr
Enurese sensor Innkjøpskostnad
Hvis helsestasjonen har bestilt vaksiner spesielt for deg, faktureres du for denne selv om du bestemmer deg for ikke å ta vaksinen.

 

Lege

Du finner oversikt over egenandeler og betaling på helsenorge.no

 

Trygghetsalarm

Telefonløsning Pris per måned
Mobiltelefon (GSM) 500 kroner
Fasttelefon 400 kroner

 

Praktisk bistand i hjemmet

Inntektsnivåene deles inn etter Folketrygdens grunnbeløp*. I 2018 var grunnbeløpet 96 883 kroner. Det justeres på nytt i 2019, med virkning fra 1. mai.
Din årlige inntekt Timesats Dine maksimale utgifter for tjenesten per måned
Under 2 X grunnbeløpet* Bestemmes av Helse- og omsorgsdepartementet kr 210,- for 2019
Fra 2 til 3 X grunnbeløpet 1 500 kr
Fra 3 til 4 X grunnbeløpet 1 800 kr
Fra 4 til 5 X grunnbeløpet 2 100 kr
Over 5 X grunnbeløpet 2 500 kr

 

Middag/salg av måltider

Middag/salg av måltider
Har du vedtak om middag? Pris
Ja, jeg har vedtak om middag 100 kr per måltid
Nei, jeg har ikke vedtak om middag 125 kr per måltid
Andre måltider 60 kr per måltid
Full døgnkost 250 kr

 

 

 

Transport med kommunalt disponerte biler/buss

Transport med kommunalt disponerte biler eller buss
Type transport Pris
Til jobb 20 kr per tur
Annen transport 15 kr per kilometer
Annen helserelatert transport Beregnes ut ifra reiseregulativet

 

Egenandel fysioterapi

Fysioterapi Egenandelen følger nasjonale satser, de finner du på https://fysio.no/Pasientinfo/Egenandeler
Tjeneste Pris
Egentrening for ferdigbehandlede pasienter med mål om å forebygge tilbakefall. Trening etter avtale i kommunens lokaler. 70 kr per trening, per person
Andre treningsopplegg for grupper etter bestilling fra eksterne: Det skal tas egenandel. Skjønnsmessig vurdering av pris gjøres av virksomhetsleder. Det skal utarbeides skriftlig avtale mellom partene.
Fant du det du lette etter?