Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Jeg trenger hjelp til å bygge

Undersøk hvilke regler som gjelder eiendommen

Kommunen har bestemmelser for hva som kan bygges i de ulike områdene. Du må derfor sette deg inn i planen som gjelder for eiendommen din. Søk opp eiendommen i kommunens kartløsning. Hvis det ikke finnes en reguleringsplan for eiendommen, er det kommunens arealplan som gjelder. 

Hvis det du skal bygge ligger i nærheten av sjø eller offentlig vei, må du være oppmerksom på reglene rundt bygging i strandsonen.

Du må søke, og søknaden må sendes inn av et foretak

Se alle blanketter på DIBK.no

Hvis det du har tenkt å bygge, ikke faller inn under kategoriene over, må søknaden sendes inn av et foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig søkerHvis du selv har kompetansen som kreves for å gjennomføre et slikt prosjekt, eller du har knyttet til deg denne kompetansen, kan du søke kommunen om å få ansvarsrett som selvbygger

Du må gjøre klar følgende blanketter og vedlegg:

Hvis et foretak skal være ansvarlig søker: 

Hvis du ønsker å gjennomføre byggeprosjektet som selvbygger

Selve byggesøknaden:

Andre vedlegg:

Du må varsle naboene

Vet du ikke hvem naboene eller gjenboerne er? Bestill naboliste fra kommunen. 

Les mer om nabovarsling

Slik sender du søknaden til kommunen

Åpne vårt kontaktskjema. Fyll inn personopplysninger, og last opp søknaden med alle vedleggene. Send søknaden til kommunen. 

Ikke ta i bruk bygget før du har en midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest

Ansvarlig søker er pliktig til å gi beskjed til kommunen når tiltaket er ferdigstilt. Kommunen vil da utstede nødvendig dokumentasjon før bygningen kan tas i bruk.
 
Husk at alle tiltak, både søknadspliktige og ikke-søknadspliktige, skal prosjekteres og utføres i henhold til plan og bygningslov med tilhørende forskrifter.