Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Fasadeendring

Som hovedregel må du søke om fasadeendring, hvis det medfører at byggets karakter endres.

 


Det kan noen ganger være vanskelig å vurdere hva som endrer karakteren til et bygg. Hvis du er usikker, anbefaler vi at du kontakter kommunen før du setter i gang prosjektet. 

Hva er en fasadeendring?

 • Skifte vinduer og dører der de nye har samme størrelse og utseende som de gamle

Du trenger ikke å søke om dette. Er bygningen bevaringsverdig, kan det imidlertid være at du må innhente antikvarisk veiledning.

 • Pusse opp og vedlikeholde fasade

Du trenger ikke å søke om dette. Er bygningen bevaringsverdig, kan det imidlertid være at du må innhente antikvarisk veiledning.

 • Skifte vinduer og dører, der de nye har en annen størrelse eller et annet utseende enn de gamle

Du trenger ikke å søke om dette, hvis endringene ikke fører til at bygningens eksteriørkarakter endres. 

 • Sette inn eller fjerne vinduer

Du trenger ikke å søke om dette, hvis endringene ikke fører til at bygningens eksteriørkarakter endres. 

 • Endre vindu til dør, eller omvendt

Du trenger ikke å søke om dette, hvis endringene ikke fører til at bygningens eksteriørkarakter endres.

 • Sette inn eller fjerne et mindre kjellervindu

Du trenger som regel ikke å søke om dette. 

 • Sette inn eller fjerne lufteventiler

Du trenger som regel ikke å søke om dette. 

 • Tilbakeføre fasade til opprinnelig utseende

Du trenger ikke å søke om dette, så lenge du kan dokumentere det tidligere utseendet. Antikvarisk veiledning kan være nødvendig.

 • Karnapper og utkragende konstruksjoner

Du må søke om dette.

 • Arker og andre takoppbygg

Du må søke om dette.

 • Andre fasadeendringer

Du må søke om dette.


Vær spesielt oppmerksom på: 

 • Takflaten regnes som en del av fasaden.
 • Fasadeendring som er en konsekvens av søknadspliktig innvendig ombygging er alltid søknadspliktig som en naturlig del av tiltaket. Etablering av en ny leilighet eller bruksenhet i eksisterende bygg er et eksempel på et slik tiltak.
 • Fasadeendringen ikke må forringe helhetsinntrykket av bygningen