Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Leksvikhallen utleie

Leksvikhallen: utleiesatser 2022

Minimum utleietid er én (1) klokketime. Brukstider avrundes oppover til nærmeste halv- og heltime. Avtalt hall-leie som ikke er avbestilt senest én uke før utleiedatoen, må betales med full pris.
Leksvikhallen: utleiesatser 2022
Tjeneste Pris
1. a) Lag og foreninger som bruker hallen til idrettslig trening:
Hele hallen: 160 kr per time
2/3 hall: 114 kr per time
1/3 hall: 54 kr per time
Styrkerom: 114 kr
1. b) Utleie til idrettslige arrangement, stevner, turneringer, seriekamper i handball m. v. Per time: 163 kr*
* På lørdager, søndager og helligdager må leieren selv låne nøkkel, slik at vaktmesteren slipper å være til stede for å låse opp og stenge hallen. Ring Øystein Ramdal (913 65 903) for å avtale henting av nøkkel på forhånd.
2. Leie per garderobe per time 88 kr
3. a) Leie av hallen til andre ikke-inntektsbringende arrangement: 6 420 kr
3. b) Leie av hallen til inntektsbringende arrangement: 10 020 kr