Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Leksvikhallen utleie

Minimum utleietid er 1 klokketime. Brukstider avrundes oppover til nærmeste halv og hel time. Avtalt hall-leie som ikke er avbestilt senest 1 uke før utleiedatoen, må betales med full pris.
Leksvikhallen: utleiesatser 2020
Tjeneste Pris
1. a) Lag og foreninger som bruker hallen til idrettslig trening:
Hele hallen: 150 kr per time
2/3 hall: 108 kr per time
1/3 hall: 50 kr per time
Styrkerom: 108 kr
1. b) Utleie til idrettslige arrangement, stevner, turneringer, seriekamper i handball m. v. Per time: 153 kr*
* På lørdager, søndager og helligdager må leieren selv låne nøkkel, slik at vaktmesteren slipper å være til stede for å låse opp og stenge hallen. Ring Øystein Ramdal (913 65 903) for å avtale henting av nøkkel på forhånd.
2. Leie per garderobe per time 82 kr
3. a) Leie av hallen til andre ikke-inntektsbringende arrangement: 6 051 kr
3. b) Leie av hallen til inntektsbringende arrangement: 9 445 kr