Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Planbehandling

Gebyr ved oppstartmøte, plan

Gebyr ved oppstartsmøte, plan (2019)
Betales ved konferansen 2 173 kr

 

Merarbeid ved gjentatte justeringer / endringer

Merarbeid ved gjentatte justeringer / endringer (2019)
Tjeneste Pris
Gebyret skal beregnes etter medgått tid, dersom forslagsstiller under forberedelsen av en sak, foreslår gjentatte justeringer eller endringer, slik at dette fører til merarbeid i saksbehandlingen. Timepris …………. + mva 760 kr

 

Grunngebyr etter planområdets areal

Grunngebyr etter planområdets areal (2019)
Tjeneste Pris
For areal under 5000 m² ……… 21 727 kr
For areal fra 5.000 – 15.000 m² 32 591 kr
For arealer over 15.000 m², økes gebyret for hvert påbegynt daa med 543 kr

 

Tilleggsgebyr for bebyggelse

Tilleggsgebyr for bebyggelse (2019) Hvor ny bebyggelse inngår i planen skal følgende tilleggsgebyr beregnes:
Tjeneste Pris
For hver 100 m² tillatt utnytting (iht. planens beregningsmåte) betales 163 kr
Maks. tilleggsgebyr for bebyggelse settes til 32 591 kr

 

Endret gebyrberegning

Endret gebyrberegning (2019) Innenfor regulert område:. Mindre endring av reguleringsplan (pbl §12-14, 2. ledd (uten annonsering): 50 prosent av beløpene for Grunngebyr etter planområdets areal.
Tjeneste Pris
Endring av reguleringsbestemmelser 9 777 kr

Avvisning av planforslaget

Dersom planforslaget avvises i løpet av planprosessen, vil forslagsstiller etter søknad få redusert gebyret med inntil 50 prosent. Gebyret kan likevel ikke reduseres mer enn at det dekker kommunens annonsekostnader.

 

Tekniske planer (veg, vann og kloakk)

Tekniske planer (veg, vann og kloakk (2019) Gebyr for behandling og godkjenning av tekniske planer
Tjeneste Pris
(veg, vann og kloakk) inntil 1000 PE 12 885 kr
over 1000 PE 22 738 kr

 

Gebyr for større planer

Gebyr for større planer For planer hvor eksterne veg-, vann- og avløpsanlegg fram til tomteområdet inngår, betales et tilleggsgebyr på:
Tjeneste Pris
For rene veg-, vann- og avløpsanlegg betales etter medgått tid. Timepris + mva 760 kr
Tekniske planer som er fremmet sammen med tilhørende regulerings- eller bebyggelsesplan gis avslag i gebyr som følge av reduserte annonsekostnader ved høring -5 140 kr
Fant du det du lette etter?