Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Planbehandling

Gebyr ved oppstartmøte, plan

Gebyr ved oppstartsmøte, plan 2020
Betales ved konferansen 2 238 kr

 

Merarbeid ved gjentatte justeringer / endringer

Merarbeid ved gjentatte justeringer / endringer 2020
Tjeneste Pris
Gebyret skal beregnes etter medgått tid, dersom forslagsstiller under forberedelsen av en sak, foreslår gjentatte justeringer eller endringer, slik at dette fører til merarbeid i saksbehandlingen. Timepris …………. + mva 783 kr

 

Grunngebyr etter planområdets areal

Grunngebyr etter planområdets areal 2020
Tjeneste Pris
For areal under 5000 m² ……… 22 379 kr
For areal fra 5.000 – 15.000 m² 33 569 kr
For arealer over 15.000 m², økes gebyret for hvert påbegynt daa med 559 kr

 

Tilleggsgebyr for bebyggelse

Tilleggsgebyr for bebyggelse 2020
Tjeneste Pris
For hver 100 m² tillatt utnytting (iht. planens beregningsmåte) betales 168 kr
Maks. tilleggsgebyr for bebyggelse settes til 33 569 kr

 

Endret gebyrberegning

Endret gebyrberegning 2020
Tjeneste Pris
Endring av reguleringsbestemmelser 10 070 kr

Avvisning av planforslaget

Dersom planforslaget avvises i løpet av planprosessen, vil forslagsstiller etter søknad få redusert gebyret med inntil 50 prosent. Gebyret kan likevel ikke reduseres mer enn at det dekker kommunens annonsekostnader.

 

Tekniske planer (veg, vann og kloakk)

Tekniske planer (veg, vann og kloakk) 2020
Tjeneste Pris
(veg, vann og kloakk) inntil 1000 PE 13 272 kr
over 1000 PE 23 420 kr

 

Gebyr for større planer

Gebyr for større planer 2020
Tjeneste Pris
For rene veg-, vann- og avløpsanlegg betales etter medgått tid. Timepris + mva 783 kr
Tekniske planer som er fremmet sammen med tilhørende regulerings- eller bebyggelsesplan gis avslag i gebyr som følge av reduserte annonsekostnader ved høring -5 294 kr