Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Planbehandling

Gebyr ved oppstartmøte, plan

Gebyr ved oppstartsmøte, plan 2021
Betales ved konferansen 5 000 kr

 

Merarbeid ved gjentatte justeringer / endringer

Merarbeid ved gjentatte justeringer / endringer 2021
Tjeneste Pris
Gebyret skal beregnes etter medgått tid, dersom forslagsstiller under forberedelsen av en sak, foreslår gjentatte justeringer eller endringer, slik at dette fører til merarbeid i saksbehandlingen. Timepris …………. + mva 1 200 kr

 

Grunngebyr etter planområdets areal

Grunngebyr ved planområdets areal 2021
Tjeneste Pris
For areal inntil 10 daa 45 000 kr
For areal 10-30 daa 65 000 kr
For arealer over 30 daa 90 000 kr
Tilleggsgebyr for planer som krever planprogram og for planer med konsekvensutredning 10 000 kr

 

Tilleggsgebyr for bebyggelse

Tilleggsgebyr for bebyggelse 2020
Tjeneste Pris
For hver 100 m² tillatt utnytting (iht. planens beregningsmåte) betales 168 kr
Maks. tilleggsgebyr for bebyggelse settes til 33 569 kr

 

Endret gebyrberegning

Endret gebyrberegning 2021
Tjeneste Pris
Endring av reguleringsbestemmelser 10 372 kr

Avvisning av planforslaget

Dersom planforslaget avvises i løpet av planprosessen, vil forslagsstiller etter søknad få redusert gebyret med inntil 50 prosent. Gebyret kan likevel ikke reduseres mer enn at det dekker kommunens annonsekostnader.

 

Tekniske planer (veg, vann og kloakk)

Tekniske planer (veg, vann og kloakk) 2021
Tjeneste Pris
(veg, vann og kloakk) inntil 1000 PE 13 670 kr
over 1000 PE 24 123 kr

 

Gebyr for større planer

Gebyr for større planer 2021
Tjeneste Pris
For rene veg-, vann- og avløpsanlegg betales etter medgått tid. Timepris + mva 1 200 kr
Tekniske planer som er fremmet sammen med tilhørende regulerings- eller bebyggelsesplan gis avslag i gebyr som følge av reduserte annonsekostnader ved høring -2 000 kr
Søknad om konsesjon om erverv av fast eiendom 5 000 kr
Søknad om delingssamtykke etter jordloven 2 000 kr