Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Utleie av kommunale møterom

Utleie er gratis for:

• Frivillige lag og foreninger og arrangementer primært rettet mot barn og unge under 18 år

• Lokale politiske lag og partier

Det er redusert leiepris for:

• Frivillige lag og foreninger og arrangementer primært rettet mot voksne over 18 år

• Privatpersoner

• Kommersielle aktører

• Lag og foreninger uten lokal tilknytning

• Andre offentlige etater Pris inkludert alle FDVU-kostnader

Utleie av kommunale møterom
Priser for utleie 2023
Små møterom pr time 150 kr
Store møterom pr time (storsalen, rådhuset og kommunehuset) 300 kr
Redusert leiepris
Små møterom pr time 113 kr
Store møterom pr time (storsalen, rådhuset og kommunehuset) 225 kr