Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Boligtomt

Ønsker du å bygge og bo i Indre Fosen kommune? Se oversikt over ledige boligtomter under. Noen er kommunale, andre selges av private. 

Områder med boligtomter 

Indre Fosens boligkapasitet og boligpotensial, per oktober 2021

Se den samlede oversikten over boligtomtsituasjonen (PDF, 533 kB)

  • Indre Fosen har til sammen 362 ledige tomter, fordelt på mange steder.
  • Statlige retningslinjer sier at steder skal fortettes. Da blir det viktig å utvikle boligfelt som ligger nær sentrum.
  • Når vi skiller boligfelt under og over 1 km fra sentrum fra hverandre, ser en at særlig Rissa mangler klargjorte boligfelt i sentrum.
  • Noen steder har kommunale boligfelt. Det er Leksvik, Stadsbygd, Vanvikan, Hasselvika, Fevåg og Skaugdalen. Noen av boligfeltene sies å være lite attraktive og det er opptil 10 år siden siste tomtesalg. De kommunale boligområdene vil bli gjennomgått høsten 2021. Hensikten er å tilbakeføre lite attraktive boligfelt til andre formål. Arbeidet starter i regi av Næringskraft og bolyst og formaliseres i Kommuneplanens arealdel. Hensikten er å få godtatt flere attraktive boligfelt av Statsforvalteren, og imøtekomme innbyggernes behov.

Boliger til salgs

Se Finn.no for boliger til salgs i Indre Fosen. 

Byggesak

Bygge eller endre bolig? Se kommunens hjemmeside for info. 

 

 

 

 

Foto: Mikael Sætereid