Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Tidligere høringer og kunngjøringer

Frist for innspill er fredag 6. mai 2022:  Arealutvalget i Indre Fosen kommune vedtok 08.03.2022 å sende forslag til planen Detaljregulering for Korpan, med planID 50542019001, ut på høring og offentlig ettersyn (politisk sak 022/22).

 

Kommunestyret har i møte 31.03.2022 vedtatt detaljregulering for Guruli motorsportanlegg, planID 505416242016003

Kommunestyret har i møte 31.03.2022 vedtatt detaljregulering for Haltveien, planID 50542020007.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for Valsåmyra 19, gnr/bnr 13/60, 13/70. Området er i dag regulert til offentlig bebyggelse. Området er i dag regulert til offentlig bebyggelse.

Del av gårds- og bruksnummer 124/80.

Fristen for merknader og uttalelser er 11. mars. 

Frist for å komme med merknader er 18.03.2022.

9. desember 2021, sak 77/21, vedtok Indre Fosen kommunestyre Reguleringsplan for Krohaugen, Leksvik.