Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kommunens arealplan

Kommuneplanens arealdel er en overordnet arealplan som viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk for hele kommunen. Arealplanene som er vedtatt i tidligere Rissa og Leksvik kommuner er gjeldende fram til ny arealplan for Indre Fosen kommune vedtas. 

Kart som viser området den nye arealplanen gjelder for, dvs. Indre Fosen med Verrabotn.

Kommuneplanens arealdel består av

  • Et plankart som med standardisert symbol- og fargebruk viser ulike arealformål.
  • Planbestemmelser som gir nærmere bestemmelser om arealbruk, utforming av bygninger, miljøkrav, parkering osv. 
  • En planbeskrivelse som angir planens formål, hovedinnhold og virkninger.

Det finnes ulike typer arealplaner, der det for folk flest er kommuneplanens arealdel og reguleringsplanene som vil være viktigst. Disse plantypene har ulik rang. Forenklet kan man si at dersom det finnes en kommunedelplan, vil denne gjelde foran kommuneplanen, og dersom det finnes en reguleringsplan, vil denne gjelde foran kommunedelplanen.

Planprogram

For alle planer - som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. 

Planprogrammet er en oppskrift på planarbeidet som skal gjennomføres fram mot endelig vedtatt arealplan, og sier noe om hvordan arbeidet med ny arealdel skal organiseres. Planprogrammet utarbeides av administrasjonen i kommunen, og behandles av styringsgruppen, som er arealutvalget. 

Vedtatt planprogram (PDF, 2 MB)

Kommunekart

Leksvik

Oversiktskart arealplan Leksvik (PDF, 4 MB)

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel (PDF, 24 kB)

Rissa

Oversiktskart arealplan Rissa (PDF, 4 MB)

Områdeplan Rissa sentrum

Stadsbygd

Se delplan Stadsbygd (PDF, 341 kB)