Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Handlingsplan næringskraft og bolyst

I vår iverksetter vi handlingsprogram for næringskraft og bolyst der befolkning, næringsliv og kommune sammen skal gjøre Indre Fosen enda mer attraktivt som bosted.  

Handlingsprogram næringskraft og bolyst 2021-2023 (PDF, 5 MB)

Handlingsprogram for næringskraft og bolyst i Indre Fosen kommune ble vedtatt av Kommunestyret 16. desember 2020.

September 2021: Uteromsveileder vedtatt (PDF, 9 MB)

April 20201: Fortsatt satsing på næringskraft og bolyst:

Lederne i ti stedlige innbyggerforeninger har hatt videomøte. Kommunen fortalte om innsatsen som gjøres for å få til en avtale om markedsføring av næringsliv og steder, bedre presentasjon av boligtomter, en hjemmesideløsning for foreningene, pluss informasjon om fraflyttere og tilflyttere. Foreningene fortalte om sitt arbeid. Nesten alle har etablert en facebook side og/eller en hjemmeside. Alle ser nytten av å få en felles hjemmeside hvor hvert sted kan legge ut relevant informasjon - og kommunen skal se på ulike løsninger som kan være aktuelle.  Alle foreninger har en viss kontakt med innbyggere på sine steder. Det jobbes godt med besvarelse av felles spørsmål og utvikling av handlings-
planer for samtlige steder. Kommunen opplever en solid oppslutning, engasjement og innsats i foreningene, og venter spent på forslag til stedlige og innbyggerrelaterte forbedringer. Fristen for dette er 15.mai.  

Mars 2021: Nå setter vi i gang: Startskudd for næringskraft og bolyst

Indre Fosen har flere samfunnsutfordringer som distriktskommune. Følgelig skal det gjennomføres en særlig satsing på Næringskraft og bolyst.
Hensikten er å snu utviklingen slik at det blir:

  • Bærekraftig folketall, med større andel barn, unge og voksne innbyggere
  • Attraktivt næringsliv, med flere interessante arbeidsplasser, bredere bransjeprofil, økende lokal foredling og flere nyetableringer
  • Attraktive bosteder, med et levende kommunesenter og egenartede steder med opplevelser, som folk ønsker å flytte til og bo i

Referat og presentasjoner fra oppstartsmøte med innbyggerforeningene 10. mars

Referat og presentasjoner fra oppstartsmøte med innbyggerforeningene 10. mars
Tittel Publisert Type
Referat - oppstartsmøte næringskraft og bolyst

Møtereferat

15.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1C-Referat - oppstartsmøte næringskraft og bolyst.pdf
Uteromsveileder- Næringskraft og bolyst

Uteromsveilederen

15.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1D-Lina-Uteromsveileder- Næringskraft og bolyst (002).pdf
Oppstartsmøte Knut Ola Vang

Knut Ola Vang presentasjon

15.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1D-Oppstartsmøte Knut Ola - 10.3 (002).pdf

Bakgrunnsdokumenter 

Se sakspapirene fra Kommunestyret i Innsyn

Næringskraft og bolyst
Tittel Publisert Type
000-HANDLINGSPROGRAM-NÆRINGSKRAFT OG BOLYST-2021-2023

02.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1-HANDLINGSPROGRAM-NÆRINGSKRAFT OG BOLYST-2021-2023.pdf
01 Saksfremlegg næringskraft-etter høringsfristen-november 2020

Saksframlegg

19.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 000-Saksfremlegg næringskraft-etter høringsfristen-november 2020.pdf
02 FORSLAG-A-HANDLINGSPROGRAM-NÆRINGSKRAFT OG BOLYST-2021-2023

Forslag til handlingsprogram næringskrat og bolyst

22.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 000-FORSLAG-A-HANDLINGSPROGRAM-NÆRINGSKRAFT OG BOLYST-2021-2023.pdf
03 Faktagrunnlag-A-Samfunn-Indre Fosen kommune-2020

Faktagrunnlag

19.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0000-Faktagrunnlag-A-Samfunn-Indre Fosen kommune-2020.pdf
04 Høringsuttalelsene-Oppsummert-Forprosjekt næringskraft og bolyst-30. juni 2020

Høringsuttalelser samlet

22.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 00-Høringssutalelsene-Oppsummert-Forprosjekt næringskraft og bolyst-30. juni 2020korr.pdf
05 Logg med referater-Forprosjektet-2019

Logg med referater

19.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 000-Logg med referater-Forprosjektet-2019.pdf

Prosjektansvarlig

Vigdis Bolås (sluttet i jobben i desember 2020)

Prosjektleder

Sissel Grimsrud