Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Valg 2019

Kommune- og fylkestingsvalget i 2019 avholdes mandag 9.september

Det skal velges 37 representanter til Indre Fosen kommunestyre og 59 representanter til fylkestinget i Trøndelag.

Det er første gang det avholdes valg i valgkretsen "Indre Fosen kommune". Kretsen består av de tidligere valgkretsene Rissa og Leksvik.

Området Verrabotn i Verran kommune, blir også med. Resten av Verran kommune blir en del av nye Steinkjer kommune fra 01.01.2020. Innbyggerne i Verrabotn skal dermed gi sin stemme til Indre Fosen kommune i kommunevalget (som de blir en del av i 2020)

Mer informasjon om forberedelser og gjennomføring av valget, finner du i boksene/lenkene under.

Valgresultater

Lister til kommunestyrevalget 2019

Lister til fylkestingsvalget 2019

Forhåndsstemme

Stemme på valgdagen

Hvem kan stemme?

Slik stemmer du

Ofte stilte spørsmål om valg

Må alle vise legitimasjon? Og hva godkjennes som legitimasjon?

Regelen er JA. Legitimasjon må ha navn, fødselsdato og bilde.

Hva regnes som hjemkommune når det gjelder manntall?

Der du ifølge folkeregisteret er bosatt 30. juni. Det betyr at folkeregisteret må ha mottatt eventuell flyttemelding senest 30. juni for at du skal være manntallsført på ny adresse.

Kan man stemme på valgdagen i et annet valglokale enn i sin egen stemmekrets?

Ja, så lenge det er i egen kommune. 

Kan man stemme hjemmefra hvis man har nedsatt funksjonsevne?

Ja, du kan avgi forhåndsstemme hjemmefra. Velgere som ikke kan oppsøke et valglokale, kan søke om å få stemme hjemme. Det er ingen formelle krav til søknad, annet enn søknadsfrist tirsdag 03. september. Kontakt oss. Du vil deretter bli kontaktet av våre stemmemottakere for å avtale et tidspunkt.

Kan man stemme hjemmefra på selve valgdagen?

Nei. Tilbudet om hjemmestemming gjelder bare i forbindelse med forhåndsstemming. På valgdagen er det ingen mulighet for å stemme hjemmefra.

Kan man forhåndsstemme via internett?

Nei

Kan man bestille transport til valglokale?

Nei. Indre Fosen kommune har ingen bringetjeneste til valglokalene.

Hvilke endringer kan gjøres på seddelen ved fylkestingsvalg?

Du kan gi kandidater på stemmeseddelen personstemmer ved å sette et merke ved kandidatens navn.

Hvilke endringer kan gjøres på seddelen ved kommunestyrevalg?

Du kan gi kandidater på stemmeseddelen personstemmer ved å sette et merke ved kandidatens navn. 

Du kan også gi en personstemme til kandidater på andre valglister ved å skrive navnene deres på stemmeseddelen. 

Veiledning om dette er trykt på baksida av seddelen.

Blir stemmeseddelen forkastet hvis man gjør andre endringer?

Nei, hvis du gjør ugyldige endringer, blir de bare sett bort fra. Hvis du for eksempel stryker over et partinavn eller kandidatnavn, blir det ikke godkjent som en endring. Selve seddelen blir godkjent.

Hva skal til for at en stemmeseddel blir godkjent, altså ikke forkastet?

Seddelen må stemples før du legger den i urna. Det må også gå fram hvilket parti du har stemt på, og partiet må stille liste i ditt valgdistrikt. 

Kan en velger stemme for andre hvis vedkommende har med fullmakt?

Nei, det er alltid velger selv som skal avgi stemme.

Kan man stemme på nytt hvis man ombestemmer seg?

Nei, stemmen du avgir er endelig.

Jeg har forhåndsstemt på kommunevalget, ikke på fylkestingsvalget, kan jeg stemme på fylkestingsvalg senere?

Når du avgir stemme, blir du krysset av i manntall som at du har stemt. Det blir ikke registrert om velger stemmer på begge valgene eller bare en av de. Det er ikke mulig å stemme en gang til, om du valgte å bare stemme på kommune eller fylkestingsvalg.

Kan flere velgere gå sammen inn i avlukket?

Nei, stemmegivning skal skje i enerom og usett for å sikre hemmelig valg.

Hva med velgere som trenger hjelp?

Det er alltid stemmestyret/valgfunksjonær som skal hjelpe. I helt spesielle tilfeller, for eksempel ved sterk funksjonsnedsettelse, kan velger peke ut en hjelper i tillegg til valgmedarbeideren. Alle hjelpere har selvsagt taushetsplikt.

Kan berusede personer få stemme?

Ja, så lenge de ikke forstyrrer andre velgere.

Kontakt

Lindseth Øyvind
arkivleder og valgansvarlig
E-post
Mobil 469 30 276
Rita Rosvoldaune
arkivkonsulent og valgansvarlig
Mobil 468 59 088