Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Forhåndsstemme til kommune- og fylkestingsvalg

Du kan forhåndsstemme hele seks uker før selve valgdagen.

I denne perioden kan du stemme i det forhåndsstemmelokalet du måtte ønske i hele landet. Det er viktig å huske på at det ikke er mulig å angre på sin stemmegivning i Norge. Det betyr at dersom du forhåndsstemmer, så kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

Er du folkeregistrert i en annen kommune enn Indre Fosen, må du huske å forhåndsstemme. På valgdagen kan du bare stemme i hjemkommunen din, altså der du er oppført i folkeregistret 30. juni 2019.

Du må ta med legitimasjon når du skal forhåndsstemme. Tar du med valgkortet, sparer du tid! 

Alle velgere må legitimere seg for å stemme. Møter du opp i valglokalet uten legitimasjon og du er ukjent for stemmemottaker, vil du ikke få anledning til å stemme. Legitimasjon kan være pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Dersom du ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan du avgi stemme på rådhuset i perioden 01.juli til 09.august.

Det er mulig å forhåndsstemme fra utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen fra 1. juli 2019.

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan oppsøke et stemmelokale, kan avgi forhåndsstemme hjemme.

Du kan forhåndsstemme på kommunens sykehjem og aldershjem, på følgende datoer: