Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

Her finner du relevant informasjon i forbindelse med valget. Valgdagen er 11. september. 

Valgdagen

På valgdagen er det mulig å avgi stemme ved 5 kretser i Indre Fosen. Som innbygger i Indre Fosen kommune kan du stemme i hvilken som helst krets du ønsker på valgdagen.

Mer informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalget finner du på valg.no

Valglokaler 2023
Krets Sted Åpningstid
Leksvik hovedsogn Smia 11.00 - 19.00
Vanvikan Vanvikan samfunnshus 11.00 - 19.00
Stadsbygd Museet Kystens Arv 11.00 - 19.00
Rissa Rissahallen 11.00 - 19.00
Stjørna Mælan skole 11.00 - 19.00
Tidsplan og framdrift

Forberedelsene til valggjennomføringen består av en del oppgaver, faste frister hjemlet i lov og forskrift og en del frister som må fastsettes lokalt.
Samla sett ser det slik ut for aktiviteter som skal gjennomføres i forbindelse med valget.

Tidsplan valg 2023
Dato Frister Hva Merknad
30.11 Frist Innmelding av nøkkelpersoner i Altinn Administrasjonen melder inn valgansvarlig i kommunen
02.01 Frist Registrering i Partiregisteret Partier må være registrert i Partiregistert innen 2.januar i valgåret for at registreringen skal få virkning ved valget
31.03 Frist Innlevering av listeforslag Listeforslag må leveres innen 31.mars kl. 12.00.
31.03 Frist Registrering av opplysninger i Partiregisteret Frist for endringer av opplysninger i Partiregisteret
31.03 Frist Frist for endring av stemmekretser Endringer i kommunens stemmekretser må meldes til Kartverket innen 31.mars valgåret
20.04 Frist Tilbakekalling av listeforslag Innlevert listeforslag kan tilbakekalles av tillitsutvalget senest kl. 12.00 20.04.22
31.05 Frist Registrering av grunnlagsdata i EVA Frist for innlegging av grunnlagsdata som administrasjonen registrerer i EVA Admin
01.06 Frist Godkjenning av listeforslag Valgstyret avgjør innen 1.juni om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes
Frist Kunngjøring om godkjente valglister Når listeforslagene er godkjent, skal fylkesvalgstyret legge de offisielle valglistene ut til gjennomsyn.
13.06 Arr. Prøvevalg 1 Prøvevalg for kommuner med manuell telling
30.06 Lokal frist Kunngjøring om tidligstemmegiving Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for tidligstemmegivingen. Det er ikke satt en spesiell frist, men kunngjøringen skal skje før 1.juli i valgåret
30.06 Frist Skjæringsdato for manntallet Velgere blir manntallsført i den kommunen de er folkeregistret som bosatt i 30.juni
03.07 Frist Tidligstemmegiving Tidligstemmeperioden starter 1.juli og varer til 9.august
03.07 Frist Utenriksstemmegiving Perioden for forhåndsstemmegivingen utenriks starter 1.juli og varer til mest siste fredag før valgdagen
12.07 Lokal frist Kunngjøring om utleggingsmanntall Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for at manntallet legges ut til ettersyn. Valgloven setter ikke en dato for når manntallet skal legges ut, men det skal skje så snart det lar seg gjøre når endeling manntall er klart etter skjæringsdatoen
09.08 Lokal frist Kunngjøring om forhåndsstemmegiving Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for forhåndsstemmegivningen. Det er ikke satt en spesiell frist, men kunngjøringen skal skje før 10.august i valgåret
10.08 Frist Forhåndsstemmegivning Den ordinære forhåndsstemmeperioden starter 10.august i valgåret og varer til siste fredag før valgdagen
22.08 Arr. Prøvevalg 2 Prøvevalg for kommuner med maskinell telling
01.09 Frist Forhåndsstemmegivning utenriks avsluttes Forhåndsstemmegivning utenriks foregår fram til og med nest siste fredag før valgdagen
08.09 Lokal frist Kunngjøring om stemmegiving hjemme Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme på noen av de ordinære forhåndsstemmestedene, kan søke om å stemme der de oppholder seg. Fristen for å søke om dette skal settes mellom tirsdag og fredag den siste uken før valget. Valgstyret skal kunngjøre fristen.
08.09 Frist Forhåndsstemmegivning innenriks avsluttes Forhåndsstemmegivning innenriks foregår til og med siste fredag før valgdagen
10.09 Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer Den foreløpige opptellingen av ordinære forhåndsstemmer kan starte dagen før valgdagen.
10.09 Kunngjøring om stemmegivning på valgting Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for stemmegivning på valgting. Det er ikke satt en spesiell frist, men kunngjøring skal skje før valgdagen
11.09 Frist Valgdag Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er mandag 11. september
12.09 Frist Frist for godkjenning av forhåndsstemmer mottatt i konvolutt For at en stemmegivning skal kunne godkjennes må den komme inn til valgstyret innen kl. 17 dagen etter valgdagen.
22.09 Frist Frist for å laste opp møtebøker Når valgoppgjøret er foretatt og møtebøkene signert, kan disse lastes opp gjennom Valgmedarbeiderportalen, slik at de blir tilgjengelige på valgresultat.no.

 

Tidligere valgdeltakelse
Valgdeltakelse tidligere valg
Valgdeltakelse (prosent) 2011 2013 2015 2017 2019 2021
Hele landet 65 78 60 78 65 77
Rissa 67,3 75,6 63,8 74,3 67,4 76
Leksvik 63,9 75,1 71,3 78 67,4 76

Tallene i tabellen for valget i 2019 og 2021 er tall for Indre Fosen kommune og er derfor likt for begge
kommunene.

Forhåndsstemming

Forhåndsstemmegivingen 10.august til 8.september legges fast til Indre Fosen rådhus mellom kl. 10.00-14.00. 

 • Mobilt forhåndsstemmemottak gjennomføres så langt det er mulig i hele kommunen. Det avholdes minst én dag med forhåndsstemmemottak i Leksvik, Stadsbygd, Vanvikan, Hasselvika/Fevåg og Stjørna.
 • Det avholdes forhåndsstemmemottak ved følgende institusjoner:
  - Leksvik sykehjem
  - Rissa sykehjem
  - Stadsbygd omsorgssenter
  - Råkvåg aldershjem
 • Frist for å søke om “hjemme-stemmegiving” (ambulerende) settes til torsdag i den siste uka før valget.
 • Det legges opp til en fast dag pr uke med forhåndsstemming i Leksvik
Valglokaler og åpningstid på valgdagen 11. september
Valglokaler 2023
Krets Sted Åpningstid
Leksvik hovedsogn Smia 11.00 - 19.00
Vanvikan Vanvikan samfunnshus 11.00 - 19.00
Stadsbygd Museet Kystens Arv 11.00 - 19.00
Rissa Rissahallen 11.00 - 19.00
Stjørna Mælan skole 11.00 - 19.00

 

Stemmestyrene

Stemmestyrene skal bestå av minst 3 medlemmer jf. Valglovens § 4-2 og er et fast utvalg i kommunelovens forstand jf. Kommuneloven s §5-7. Kommunelovens regler om folkevalgtes rettigheter og plikter vil gjelde.