Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Listeforslag til ettersyn - kommunestyrevalget 2023

Valglogo - Klikk for stort bilde

Oversikt over hvem som har sendt inn listeforslag til kommunestyrevalget i Indre Fosen. 

Frist for å levere listeforslag

Frist for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget er satt til 31. mars 2023 kl. 12.00 på formiddagen. Denne fristen er absolutt og listen må ha kommet frem til kommunen/valgstyret innen fristens utløp. 

Fristen for tilbaketrekning av listeforslag er satt til 20.04.2023 kl. 12.00.

Opprettelse av elektronisk listeforslag gjøres i listeforslagsportalen

Slik leverer du listeforslag

Krav til utfylling av listeforslag

  • Listeforslaget skal ha en overskrift som viser hvilket parti eller gruppe forslaget utgår fra. Utgår forslaget fra et allerede registrert parti, skal partibetegnelsen være identisk med partiets registrerte navn
  • Det må tydelig angi hvilket valg det gjelder
  • Ved kommunestyrevalget skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med minimum 7 og maksimum 33 kandidatnavn på listen. Inntil 6 av de øverste kandidatene kan gis et stemmetillegg på 25 % ved at de markeres med uthevet skrift

Kommunestyret i Indre Fosen kommune skal etter kommunestyrevalget bestå av 27 kommunestyrerepresentanter.

Kandidatene på listen skal være betegnet med navn (fornavn og etternavn), fødselsår og eventuelt stilling og bosted (stilling eller bosted er nødvendig hvis det er fare for forveksling av kandidater). Føres stilling og bosted opp på en av kandidatene, må det jf. valgforskriftens § 17 føres opp på alle.

Underskrifter på listeforslag valglovens § 6-3
Det er to måter et listeforslag kan opprettes på. Det er dermed også to måter listeforslaget kan underskrives på. Dette er enten på en liste på papir eller via den elektroniske listeforslagsportalen. For partier registrert i Partiregisteret som ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i ett valgdistrikt eller minst 5000 stemmer i hele landet, er det tilstrekkelig at listeforslaget er underskrevet av minst to styremedlemmer i lokalavdelingen med ansvar for valgdistriktet listen gjelder. Det samme gjelder for partier som er blitt registrert i Partiregisteret etter forrige stortingsvalg. Underskriverne må ha stemmerett i valgdistriktet. For øvrige forslagstillere av liste ved kommunevalg skal listeforslaget være underskrevet av et antall personer med stemmerett i kommunen som tilsvarer 2 % av antall stemmeberettigede innbyggere ved siste kommunestyrevalg. For Indre Fosen kommune tilsvarer dette 159 underskrifter.

Listeforslagene skal ha med en oversikt over kandidatenes fødselsdato. Listeforslagene skal videre inneholde en oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget.

Listeforslagene kan leveres digitalt via Listeforslagsportalen, eller sendes til:
Indre Fosen kommune
Postboks 23
7101 Rissa
Listeforslag kan også leveres direkte på rådhuset i Rissa, innen fristen 31. mars kl. 12.00.