Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Manntall

Alle som er folkeregistrert som bosatt i kommunen per. 30. juni 2023 skal stå i manntallet. Manntallet ligger ut til offentlig ettersyn på rådhuset i Rissa i våre betjente åpningstider kl. 10.00-14.00, og skal ligge ute til og med valgdagen 11. september.

Dersom du mener du selv eller noen andre er uriktig innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen.

Kravet skal være skriftlig og begrunnet og må være valgstyret i hende i god tid før selve valgdagen 11. september 2023.