• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

 1. Boligbyggelse
 2. Fritidsbebyggelse
 3. Sentrumsformål
 4. Offentlig/privat tjenesteyting
 5. Næring
 6. Idrettsanlegg
 7. Friområde
 8. Andre typer bebyggelse og anlegg
 9. Sjø og vassdrag med strandsone
 10. Samferdsel
 11. Havn/småbåthavn
 12. LNFR

Høringsuttalelse - kommunedelplan Vanvikan

Kommunedelplanen er en grov ramme skal legge til rette for videre detaljert planlegging. Kommunedelplanen skal vise hvor vi ønsker plassering av de forskjellige funksjoner som blant annet boliger, næringsareal, skoler og barnehager, med mer (plankart). Planen skal også bestemme hvilke felles regler som skal gjelde for alle som ønsker å utvikle områder innenfor plangrensene (planbestemmelser og retningslinjer).

Hva kan du gi innspill på?
Planen skal ivareta både private, kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Indre Fosen kommune oppfordrer deg til å komme med innspill til de overordnede prinsippene for den framtidige arealbruk.

Hvem kan gi innspill?
Offentlige etater, grunneiere og andre interesserte.

All post til og fra kommunen som ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger er offentlig. Det betyr at opplysninger du sender inn via våre skjema kan bli offentliggjort via postlista på kommunens hjemmeside

Innsender
Hjelp
Lukk

Utfylling og bruk

1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.

2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.

3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved åvvelge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Fyller du ut dette skjemaet med ID-porten pålogging, vil dette registreres i RettpåSak. Klikk her for mer informasjon om RettpåSak-portalen

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

*Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet, kan utfylling av skjema gå tapt.
Vennligst vent...

Loader

Tjenesteeier: Indre Fosen kommune - Brukerstøtte telefon: 74 85 51 00 - Brukerstøtte epost: postmottak@indrefosen.kommune.no