• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Høringsuttalelse –skolekretstilhørighet for elever bosatt i Verrabotn

Høringsuttalelse –skolekretstilhørighet for elever bosatt i Verrabotn

De som ønsker å komme med innspill, er velkommen til å sende inn en uttalelse innen tirsdag 23. april.

  • Vi er spesielt interessert i synspunkter på kretsinndelingen, beskrevet i punkt 2.1 og 2.2 i «Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Indre Fosen kommune», men er også åpne for innspill på andre punkter i dokumentet.
  • Selv om kommunesammenslåingen først trer i kraft 1. januar 2020, vil elevene få tilbud om å begynne på skole i Indre Fosen kommune allerede fra skolestart i august 2019. Vi anser at dette vil være til beste for barna.
  • AtB setter opp skoleskyss for elevene fra Verrabotn fra skolestart i august.
  • Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Indre Fosen kommune skal behandles i Oppvekstutvalget 7. mai, med endelig vedtak i Kommunestyret 6. juni.

Spørsmål om den lokale forskriften og høringen kan rettes til oppvekstsjef Finn Yngvar Benestad (932 08 002) eller enhetsleder skole Laila Bragstad (928 27 470).

All post til og fra kommunen som ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger er offentlig. Det betyr at opplysninger du sender inn via våre skjema kan bli offentliggjort via postlista på kommunens hjemmeside

Hjelp
Lukk

Utfylling og bruk

1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.

2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.

3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved åvvelge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Fyller du ut dette skjemaet med ID-porten pålogging, vil dette registreres i RettpåSak. Klikk her for mer informasjon om RettpåSak-portalen

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

*Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet, kan utfylling av skjema gå tapt.
Vennligst vent...

Loader

Tjenesteeier: Indre Fosen kommune - Brukerstøtte telefon: 74 85 51 00 - Brukerstøtte epost: postmottak@indrefosen.kommune.no