Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Akrobaten barnehage

Akrobaten er en privat barnehage på Stadsbygd. I Akrobaten barnehage har vi fokus på bevegelsesglede gjennom lek. Turer og aktiviteter i nærmiljøet er en stor del av hverdagen vår.

Barnehageplass

Akrobatens egen hjemmeside

Akrobatens vedtekter (PDF, 2 MB)

Kommunens barnehagevedtekter (PDF, 259 kB)

Akrobatens virksomhetsplan (PDF, 2 MB)

Avdelinger

Vi er tre avdelinger i barnehagen:

 • Eplehagen: seks småbarnsplasser
 • Eplekjærnen: seks storbarnsplasser
 • Epleklubben: seks storbarnsplasser

Barnehagen tilbyr 3-, 4- og 5-dagers plass.

Barnehageområdet

 • Romslige lokaler: 162 m2 som per i dag er fordelt på 21 barn (7,1 m2 pr barn uavhengig av alder).
 • Stort uteområde på over 2 mål.
 • Plassert i Stadsbygd sentrum

Åpningstider

Mandag - fredag 07.00 - 16.30

Åpningstiden endres til 06.45 - 16.30 fra og med 1. august 2019.

Ferier

Vi har stengt fire uker på sommeren (i fellesferien + påfølgende uke). Vi er også stengt i romjula.

Matpenger

Kr 380 per måned. Barnet får da alle måltider i barnehagen.

Hverdagen på Akrobaten

Matglede

I Akrobaten barnehage legger vi STOR vekt på matglede. Vi tilbyr et variert kosthold der barna selv lærer å ta rette valg, gjennom å gi de kunnskap om hva som er bra for kroppen. Vi har ikke som mål å være en sukkerfri barnehage, men lever under prinsippet «alt med måte». Barna skal tidlig lære å bruke alle sine sanser i møte med maten.

 • Havregrynsgrøt hver dag til frokost – felles start på dagen, der vi også går igjennom det som skal skje i løpet av dagen
 • Lunsj hver dag – varmmåltid minimum to dager i uka
 • Alle varmmåltid tilberedes fra bunnen av
 • Barnehagen har utarbeidet egen kokebok med alle våre varmretter, Akrobatens hverdagsmat. Bruk den gjerne til inspirasjon hjemme. Last ned kokeboka . (PDF, 2 MB)
 • Barn medvirker i matlagingen.
 • Vi setter av god tid til alle måltid; bruker alle sanser, måltidet skal også gi rom for anerkjennelse - den gode samtalen.
 • Frukt og grønt hver dag!
 • Bakedager
 • Fiskesprell

Bevegelsesglede

Gjennom ulike aktiviteter i nærmiljøet ønsker vi å bidra til at barna opplever glede og mestring ved å bruke kroppen. 

 • Turer i nærmiljøet, skogen, fjæra, vannet, heier og lignende.
 • Kroppsbeherskelse - å være aktiv, men også å slappe av! Bli kjent med grensene, mestring, å sanse med hele kroppen.
 • Sang, dans, sangleker, yoga.
 • Turer til biblioteket
 • Vi bruker hallen aktivt

Foreldresamarbeid

Foreldresamarbeid er viktig for oss. Foreldre er eksperter på sitt barn og sammen kan vi skape en god hverdag for enkeltbarnet. Vi vil legge vekt på den gode daglige kontakten. Etter endt dag skal alle foreldre få god informasjon om dagens innhold der observasjoner av enkeltbarnet er i fokus.

 • Den gjensidige daglige kontakten mellom foreldre og barnehage.
 • Vi arrangerer turer der foreldre, besteforeldre, familiene er invitert.
 • Vi tilbyr to foreldresamtaler og to foreldremøter i løpet av barnehageåret. Det ene foreldremøtet er temabasert.
 • Facebook-side der vi legger vekt på informasjon/dokumentasjon.
 • Voksne skaper vennskap – sammen er vi gode forbilder med felles verdigrunnlag.

Kompetanseutvikling

Det legges stor vekt på at ALLE ansatte skal være i utvikling. Dette jobber vi med hver dag. Vi skal være i endring og utvikling til det beste for barna. I Akrobatens virksomhetsplan for 2017-2022 kan du lese hvordan vi jobber med utvikling. Per i dag er det «Matglede» som er hovedfokuset vårt.

Bilder fra hverdagen vår

Se flere bilder å Akrobatens Facebook-side

Besøks- og postadresse

Du finner oss i lokalene til Stadsbygd Sparebank, Stadsbygd sentrum: Handelsbakken 11, 7105 Stadsbygd.

Kontakt

Akrobaten barnehage as
Mobil 993 17 655

Hege Bergo, styrer993 17 655
hege@akrobaten-barnehage.no

Avdelinger Eplehagen og Eplekjernen:
73 85 56 66