Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Fembøringen barnehage

Barnehagen ligger i Stadsbygd sentrum, med gangavstand til skole og bibliotek. I nærmiljøet har vi også fjæra og Museet Kystens Arv, som vi ofte bruker.

Barnehageplass

Vedtekter for barnehagene (PDF, 259 kB)

Fembøringen på Facebook

Åpningstider

Mandag - fredag: 06.45 til 16.45

Avdelinger og alder

Vi har 72 plasser for barn 0-6 år, fordelt på fem avdelinger. 

Barnehagen tilbyr 3-, 4-, og 5-dagers plass.

Matpenger

 • 5 dager: 270 kr per måned
 • 4 dager:216 kr per måned
 • 3 dager: 162 kr per måned
 • 2 dager: 108 kr per måned

Hverdagen på Fembøringen

For oss er det viktig å fremme barns medvirkning, tilrettelegge barns læringsarena og ha gode læringsprosesser. 

 • Vi ønsker å fremme barns sosiale kompetanse. Alt vi gjør og hvordan vi gjør det, virker inn på hvordan vi forholder oss til hverandre. Å øve seg i å omgås hverandre på en god måte er viktig for sosialisering og utvikling generelt.
 • Vi ønsker å gi et fleksibelt og godt tilpasset tilbud til den enkelte.
 • Videreutvikle et godt samarbeid med foresatte.
 • Bruke nærmiljøet aktivt.
 • Arbeide for et godt samarbeid i overgangen barnehage-skole.
 • Fremme god helse gjennom fysisk aktivitet og sunt kosthold.
 • Vise lokalt og globalt miljøengasjement. Fembøringen er sertifisert Grønt Flagg-barnehage. Dette skal være en naturlig del av barnehagehverdagen. Vi har kildesortering og barna lærer å kaste avfall i de rette beholderne. Komposteringer er i bruk, og det er viktig å fokusere på miljø, miljøsparing og hva som kan være vårt bidrag.
 • Fembøringen er livsglede-barnehage, noe som betyr at barna er med på aktiviteter sammen med beboere på Stadsbygd eldresenter

Vi har voksenrollen i fokus

Fembøringen barnehage skal være en barnehage som:

 • ser barnet.
 • er kjent for god og anerkjennende kommunikasjon.
 • ivaretar barns medvirkning.
 • gir spennende opplevelser og erfaringer i barnas danningsprosess.
 • stimulere til fantasi og kreativitet og ivaretar barns forskertrang.
 • har fokus på vennskap og sosial kompetanse i det forebyggende arbeid mot mobbing.

Leiken

Leiken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet. I et leikefelleskap legges grunnlaget for barns vennskap med hverandre. Å få delta i leik og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. Leiken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Leiken har egenverdi og er en viktig del av barnekulturen.

(teksten fortsetter under bildene)

Klikk for stort bilde

Flytte til Stadsbygd?

Les mer på siden Bo i Indre Fosen.

Adresse

Besøksadresse: Valsåmyra 22, 7105 Stadsbygd

Postadresse: Fembøringen barnehage, Postboks 23, 7101 RISSA

Klikk for stort bilde

Kontakt

Fembøringen barnehage
Tove Anita Gustad, styrer
E-post
Mobil 452 11 075

Avdeling Auskaret: tlf. 477 01 552

Avdeling Bakskotten: tlf. 481 21 041

Avdeling Framskotten: tlf. 481 01 571

Avdeling Løftingen: tlf. 417 02 488

Avdeling Seglet: tlf. 480 78 550