Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Leksvik barnehage

Leksvik kommunale barnehage ligger sentralt til, nær barneskolen Testmann Minne skole.

Barnehageplass

Barnehagenes vedtekter (PDF, 259 kB)

Leksvik barnehages årsplan (PDF, 2 MB)

Åpningstider

Mandag - fredag: 06.30 - 16.30

Antall plasser

Barnehagen har 72 plasser for barn fra 0 - 5 år i 3-, 4- og 5 - dagers tilbud.

Avdelinger 2020/2021

Avdeling Moltkarten

Avdeling Røsslynget

Avdeling Skogstjerna

Matpenger

  • 5 dagersplass: 355 kr
  • 4 dagersplass: 287 kr
  • 3 dagersplass: 215 kr

Hovedtema 2020/2021

Vennskap og sosial kompetanse

Høsten 2020 skal vi se på hvordan lekemiljøet i Leksvik barnehage er for barna. 

Vi skal bruke personalmøtene på å reflektere rundt praksisfortellinger som handler om begynnende mobbeatferd.

Avdelingene skal ta i bruk ulike observasjonsmetoder, og trene blikket på å se hva som foregår mellom barn-barn, og barn –voksne.

Våren 2021 skal vi ha fokus på forebygging, da skal vi se på barns sosiale kompetanse, vennskap og leik 

Hverdagen i Leksvik barnehage

Vår visjon er:

Kjærlighet, omsorg, trygghet og glede.

Undring, nysgjerrighet, voksne til stede.

For oss betyr dette:

KJÆRLIGHET: Se det gode og styrkene i hvert enkelt barn, å være glad i, gleder seg over barns mestring, bry seg, gi ros og positiv tilbakemelding, ta være på, sette grenser, å se hvert enkelt barn og deres behov, å bli trøstet, gi barna tid, å lære at alle barn er like mye verdt.

OMSORG: Grensesetting, se alle barna, empati, trøst, lyttende, dekke grunnleggende behov, legge til side praktiske oppgaver om det trengs, barna først, bruke god tid.

TRYGGHET: Voksne som bryr seg, faste rammer, regler, rutiner, trygg og kjente voksne, grenser, medbestemmelse, se barnas behov og følelser, godt samarbeid med hjemmet, få være seg selv på godt og vondt, føle seg godtatt, gi barna god selvfølelse.

GLEDE: Gleder seg sammen med barna, humor, latter, positive og glade personale, spre glede, glede skaper mulighet for læring og mestringsfølelse, fornøyde barn = fornøyde voksne

UNDRING: Ta barns undring på alvor, undrende voksne, lytte, undre seg sammen med barna, stille åpne spørsmål, gi barna tid til å undre seg, utforske, ro til å være i øyeblikket, god tid, se hva livets mysterier er, la barna være med å utforske, prøve.

NYSKJERRIGHET: Samtaler, utfordre, stille åpne spørsmål, spennende lekemiljø, tid til å utforske, oppdage ting sammen med barna, mestringsfølelse, resonering, «holde på fasiten», fokus på barnas interesser, skape tid.

VOKSNE TILSTEDE: Nok voksne, være der barna er, tålmodighet, påkoblet, fokus på barna, være på gulvet, noen å spørre, være der for barna, leik med barna, trøste, godt samarbeid oss voksne imellom, gode planer, voksne som er her og nå, lekende voksne, pådrivere til å få til en god lek, Positiv respons, benevne, hjelp underveis, observerer, være pålogget, se alle og godta at alle er forskjellige, mindre konflikter med tilstedeværende voksne, være interessert i det barnet gjør, tenker og prater om.

Bemanning

20 ansatte

Bilder fra hverdagen

Flytte til hit?

Les mer på siden Bo i Indre Fosen.

Adresse

Besøksadresse: Myragårdsveien 21, 7120 Leksvik

Postadresse: Leksvik barnehage, postboks 23, 7101 RISSA

Kontakt

Leksvik barnehage
Heidi Asphaug, styrer
E-post
Mobil 992 50 192

Avdeling Moltkarten: tlf. 901 37 679

Avdeling Røsslynget: 901 08 294 og 913 44 236

Avdeling Skogstjerna: 902 60 018