Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Skaugdalen barnehage

Skaugdalen barnehage er privat og eies av Skaugdalen foreldreforening. Vi holder til i nye lokaler i første etasje i Skaugdal Grendahus, med skogen tett inntil oss. Lokalene og uteområdet vårt er utarbeidet slik at barna skal kunne medvirke mest mulig i egen hverdag.

Barnehageplass

Skaugdalen på Facebook

Skaugdalen barnehages vedtekter (PDF, 298 kB)

Kommunens barnehagevedtekter (PDF, 259 kB)

Avdelinger

To avdelinger for barn 0-6 år.

Barnehagen tilbyr 3-, 4- og 5-dagers plass.

Barnehagen har 35 plasser.

Åpningstider

Mandag - fredag 07.00 - 16.30

Matpenger

60 kr per dag, 300 kr per måned for heltidsplass. 

Om barnehagen

«Vi bryr oss!» er barnehagens visjon. Denne visjonen går igjen i barnehagens virksomhetsplan, årsplaner og i hverdagen. 

Tilpasset tilbud

Vi bryr oss om enkeltbarnet ved å:

 • Legge til rette for små grupper, hvor enkeltbarnet har stor mulighet til å tre fram
 • Ha reflekterte voksne, som ser og tolker barnet – barns medvirkning.
 • Tilpasse tilbudet til ditt barn.

Trygt miljø

Vi ønsker å skape et trygt miljø og er:

 • En liten barnehage – få voksne å forholde seg til.
 • Vi deler inn i små barnegrupper.
 • Vi legger stor vekt på at oppstartsfasen skal bli så god som mulig.

Sosial kompetanse

Vi bygger sosial kompetanse gjennom å:

 • Bry oss om hverandre – voksne som rollemodeller!
 • Steg for Steg som verktøy, for å fremme den sosiale kompetansen.
 • Hjertevenn – hvert enkelt barn i fokus.

Miljøbevisst

Vi gjør barna bevisste i hverdagen: resirkulering, gjenbruk og ta vare på barnehagen og nærmiljøet vårt. Barna er aktivt med!

Kompetanse og erfaring

 • Personalet harlang fartstid, utdanning og erfaring.
 • Personalet har refleksjonsmøter en kveld hver måned – vi deler erfaringer fra barnehagehverdagen gjennom praksisfortellinger. Erfaringene fører oss mot en felles forståelse – til beste for ditt barn!
 • Foreldresamarbeid - foreldrene kjenner barnet aller best. Vi legger stor vekt på å få til et godt samarbeid.

Flytte hit?

Les mer på siden Bo i Indre Fosen.
 

Adresse

Skaugdalen grendahus, 7100 Rissa

 

Kontakt

Skaugdalen barnehage
E-post
Mobil 481 00 302

Styrer Magni Iren Rabben:
tlf. 480 99 751