Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Pris og betaling

Prisen for barnehageplass er den samme for alle barnehagene i kommunen. Prisen for mat, bestemmes av den enkelte barnehagen. Familier med lav inntekt kan søke om redusert betaling (les nederst i artikkelen).

Prisen for barnehageplassen

Prisen for opphold i barnehage bestemmes av Kommunestyret.

Antall dager i uka barnet har barnehageplass Pris
5 dager (42,5 timer per uke) 2910 kr per måned
4 dager (34 timer per uke) 2328 kr per måned
3 dager (25,5 timer per uke) 1746 kr per måned
Betaling for levering/henting av barn utenfor åpningstidene 205 kr per påbegynte time
Kjøp av ekstradager 308 kr per dag

Betaling for mat

Betaling for mat er det barnehagene selv som bestemmer, i samråd med barnehagens samarbeidsutvalg (SU).

Søskenmoderasjon

Når flere barn fra samme husstand går i barnehage i kommunen, gis det 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to, og 50 prosent for barn nummer tre og eventuelt flere.

Betalingsfrist

Betaling skjer forskuddsvis innen den 20. i hver måned. Du betaler for 11 måneder i året.

Betaling ved sykdom

Når et barn er fraværende på grunn av sykdom i mer enn tre sammenhengende uker, skal du kun betale halv pris for det tidsrommet barnet er sykt. Du må da legge fram legeerklæring. Betaling for mat faller bort for perioder med redusert foreldrebetaling. 

Hva skjer hvis du ikke betaler?

Manglende betaling for to måneder fører til oppsigelse av plassen med 14 dagers varsel. En slik beslutning fattes av barnehagen ved styrer. Før oppsigelsen gjennomføres, skal styreren sikre at relevante forhold knyttet til manglende betaling er klarlagt. Det er barnas foresatte som er ansvarlig for å bidra til å klargjøre relevante forhold i nært samarbeid med styrer.Det skyldige beløpet innfordres på vanlig måte etter kommunale bestemmelser. 

Levering og henting utenfor åpningstiden

Barnehagens eier krever ekstra betaling for levering og henting av barn utenfor åpningstidene. Det er Kommunestyret som fastsetter takstene for dette. 


Kjøp av ekstradager

Hvis barnehagen har kapasitet, er det mulig å kjøpe ekstra oppholdstid i barnehagen. Taksten fastsettes av Kommunestyret (se prislista over). 

Søk om redusert betaling

Har husstanden der barnet bor en samlet brutto årsinntekt på under 533 500 kroner? Da har dere krav på reduksjon i barnehagebetalingen. Hvis barnet er over tre år og dere i tillegg krav på gratis kjernetid i barnehagen. 

  • Søk om redusert betaling her.
  • Reduksjon i foreldrebetaling gis til familier med inntekt under 6 prosent av maksprisen for en barnehage. Det vil si at husholdningen har en samlet inntekt på under 533 500 kroner.
  • Gratis kjernetid (20 timer) gjelder for 3-, 4- og 5åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under 533 500 kr. Barn som har rett til gratis kjernetid, har også rett på reduksjon i foreldrebetaling.
  • Foreldrebetalingen skal beregnes ut ifra samlede skattepliktige kapital- og personinntekt i den husholdningen der barnet har sin folkeregistrerte adresse.
  • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et :ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.
  • Som dokumentasjon til søknaden må du legge ved selvangivelse, de tre siste lønnsslippene og eventuell annen dokumentasjon på kapital- eller personinntekter som ikke er oppført i skattemeldingen.
  • Søknadsfrist for begge ordningene er 1. juni. Du må søke på nytt for hvert barnehageår fordi vedtaket kun gjelder for ett år.
  • Du har plikt til å informere kommunen om vesentlige endringer i inntekt i løpet av perioden det er innvilget redusert betaling for.
  • Fritak eller reduksjon følger lovpålagte, nasjonale regler.

 

 

 

 

Kontakt

Bente Butli
enhetsleder Barnehage
E-post
Mobil 928 21 100
Finn Yngvar Benestad
oppvekstsjef
E-post
Mobil 932 08 002
Fant du det du lette etter? Ta kontakt med oss på telefon 74 85 51 00 eller postmottak@indrefosen.kommune.no hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter. Ikke legg igjen personopplysninger i kommentarfeltet.