Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Barnehageplass

Du kan søke hele året, men frist for hovedopptaket er 1. mars. 

Søk barnehageplass

Bestemmelsene om barnehageplass

I Indre Fosen er det en felles søknadsportal for kommunale og private barnehager. Samme skjema brukes uansett om du ønsker ny plass eller å bytte til en annen barnehage.

Hvis du skal søke barnet inn i en privat barnehage må du sette deg inn i barnehagens egne vedtekter. De private barnehagene kan ha andre opptakskrav enn det som står i kommunens vedtekter. 

Her finner du informasjon om alle barnehagene våre

Tilbud om plass

Svaret på søknaden kommer i løpet av noen uker etter søknadsfristen. Brevet sendes til din digitale postkasse. 

Du må svare på tilbudet om barnehageplass innen fristen som er oppgitt i tilbudsbrevet. Dette svarer du på via samme innlogging som når du søker plass. 

Retten til barnehageplass

Retten til barnehageplass gjelder innenfor søknadsfristen til hovedopptaket, 1. mars. 

  • Barn som fyller ett år innen 31. august, har rett til å få barnehageplass fra august året etter i kommunen der de bor. Hvis du ønsker at et barn med rett til plass fra august skal starte senere på høsten, må du likevel betale for plassen fra august.
  • ​​​​​Barn som fyllet ett år i september, oktober og november har rett til barnehageplass innen utgangen av den måneden de fyller ett år. Du betaler fra den måneden barnet har rett til plass.

Når barnet har fått barnehageplass, har hun eller han plassen helt fram til skolestart eller til foresatte eventuelt sier opp plassen.

I hvilken barnehage har barnet rett til plass?

Barn har rett til plass i barnehage i kommunen der det bor. For at retten skal være oppfylt, må reiseavstanden til barnehagen der de får tilbud om plass, ikke være urimelig lang.

Barnehagesøknaden

Søk barnehageplass
 

Det er ett hovedopptak i året. Du kan søke hovedopptaket fra 1. januar. Søknadsfristen er 1. mars. 

Slik søker du

Logg inn via ID-porten til Visma Flyt barnehage
NB! Unngå Internet Explorer når du logger på portalen - bruk nettleseren Chrome, Edge, Safari mm. 

For å fylle inn skjemaet, må du logge deg nn med elektronisk ID (for eksempel MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass ID i mobil, Buypass ID på smartkort, Commfides). Les mer om hvordan du skaffer deg elektronisk ID på Difi.no.  Hvis du ikke har mulighet til å skaffe elektronisk ID, kan du kontakte servicetorget, for å søke på papirskjema. 

I skjemaet skal du skrive datoen for ønsket oppstart, ved hvilke(n) barnehage du ønsker plass og hvor mange dager i uka du ønsker plass. Du må også krysse av for om barnet oppfyller noen av opptakskriteriene. 

Du kan søke heltids- eller deltidsplass

Barnet skal få tilbud om deltids- eller heltidsplass ut ifra ønskene i søknaden.
Som hovedregel tilbys ikke plass under tre dager per uke. Enkelte barnehager tilbyr kun fire- og femdagersplass. Ingen som søker om deltidsplass skal være nødt til å ta en heltidsplass.

Du må søke via hovedopptaket, senest 1. mars, hvis:
  • du skal ha barnehageplass i kommunen for første gang.
  • du står på venteliste til barnehageplass.
  • du allerede har barnehageplass, men ønsker å øke eller redusere antall dager barnet er i barnehagen.
  • du ønsker å flytte barnet til en annen barnehage i kommunen. Hvis du da får førsteønsket ditt oppfylt, mister du automatisk plassen du søker deg bort fra når du får første, andre eller et annet tilbud som er innenfor Barnehagelovens §16 og kommunens vedtekter (PDF, 288 kB)
Hvordan vurderes søknadene?

Det er samordnet hovedopptak i kommunen. Hovedopptaket gjøres av kommunedirektøren etter råd fra barnehagestyrerne. Opptaket gjøres i tett samarbeid mellom de kommunale styrerne og styrerne for de private barnehagene. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Kommunale og private barnehager skal behandles likt i opptaksprosessen.

Opptakskriterier

1. Barn med funksjonshemninger, har etter loven har fortrinnsrett ved opptak. Dokumenteres av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), lege eller psykolog.

2. Barn som har søkt og fått innvilget utsatt skolestart.

3. Barn som skal sikres barnehageplass som hjelpetiltak etter lov om barneverntjenester § 4-4 og 4-12.

4. Barn som er skolestarter påfølgende år (5-åringene)

5. Barn som allerede har deltidsplass i barnehagen og som ønsker å utvide denne.

6. Barn som har søsken i den barnehagen barnet går i, det barnehageåret søknaden gjelder for.

7. Barn som allerede har plass i en barnehage, og ønsker å bytte til en annen barnehage

Det skal tas hensyn til gruppesammensetning ut fra balanse mellom alder og kjønn. Hvis søkere etter dette står likt, prioriteres de som har stått lengst på venteliste. I spesielle tilfeller kan kommunedirektøren i enighet med styrerne fravike kriteriene for opptak.

Vi gjør oppmerksom på at de private barnehagene kan ha egne opptakskriterier. Les vedtektene med gjeldende opptakskriterier.

Du kan klage på vedtaket

Du må sende en eventuell klage til kommunen senest 3 uker etter at du mottar svaret på søknaden om barnehageplass. For å klage, send inn et kontaktskjema til kommunen. 

Kontakt

Dagrun Fissum Solli
enhetsleder Barnehage
E-post
Mobil 95 94 12 90

medlem av styringsgruppa "Inkludering på alvor", som representant for barnehagene